Arbiter gezocht voor IJzeren Rijn-spoor

Na jarenlange onderhandelingen hebben Nederland en België zich erbij neergelegd dat ze niet tot overeenstemming kunnen komen over de hernieuwde ingebruikname van de IJzeren Rijn. Beide landen gaan nu samen op zoek naar een manier om het geschil te beslechten over de spoorlijn van Antwerpen, via Nederlands Limburg, naar het Duitse Roergebied.

Dat is het resultaat van de onderhandelingen van ambtelijke delegaties gisteren. Nederlandse en Belgische juristen onderzoeken nu welke internationale instantie het beste voor scheidsrechter kan spelen in de ruzie over de kosten van de spoorlijn.

De Belgische premier Verhofstadt voerde begin deze maand de druk op Nederland op door te stellen dat zijn geduld op was en dat hij desnoods de juridische weg zou bewandelen als er niet snel overeenstemming met Nederland bereikt zou worden. België had eerder al gedreigd de aanleg van het goederenspoor Antwerpen-Roosendaal te vertragen als Nederland niet mee zou werken aan het opnieuw in gebruik nemen van de IJzeren Rijn.Het geschil tussen Nederland en België spitst zich toe op verschillen in de begroting voor reactivering van de spoorlijn. België denkt dat het goedkoper kan dan Nederland. De Belgen beraamden de totale kosten van reactivering van de spoorlijn inclusief milieumaatregelen op 375 miljoen euro. Nederland gaat ervan uit dat de aanpassingen bijna 500 miljoen euro zullen bedragen.

België vindt dat Nederland te hoge veiligheidseisen stelt aan de tunnels in het traject. Ook wil Nederland veel meer geld dan België reserveren voor onvoorziene kosten. Volgens de oorspronkelijke planning hadden er al in januari 2001 weer treinen over de IJzeren Rijn hebben moeten rijden.

De Belgische premier Verhofstadt onderstreepte gisteren in een schriftelijke verklaring dat volgens beide partijen de kwestie moet worden opgelost ,,zonder dat dit de bilaterale relatie of andere dossiers beinvloedt''. Dit is volgens Verhofstadt ,,in de geest van de vriendschappelijke verhouding die de relatie tussen beide landen kenmerkt''.