Voor elk campagne-uur 'n A4'tje

Op campagne wordt veel geregisseerd. Uit het draaiboek van de VVD: `De ondernemersbijeenkomst is een mediamoment waarbij de VVD haar goede relatie met het bedrijfsleven probeert te bestendigen.'

Het Bureau Slachtofferhulp Rijnmond organiseert elk jaar een wedstrijd onder fotojournalisten. Uit het campagne-draaiboek: Gerrit Zalm zou een van deze foto's aangeboden kunnen krijgen en daarbij een statement kunnen maken. Slachtofferhulp heeft goede relaties met verschillende media.

En niet alleen de lijsttrekker zelf leent zich voor het doen van uitspraken en het maken van opnamen. Verder is het interessant voor de media als Johan Remkes ook aanwezig is, samen met Clemens Cornielje als woordvoerder Binnenlandse Zaken. We gaan hier voor de landelijke media.

Niets is wat het lijkt wanneer politici op campagne zijn. Elk statement, elke lunch (Om 13.30 wordt geluncht bij Mw. Wong. Mw Wong heeft de Chinese nationaliteit. Een bezoek aan haar winkel/restaurant is een goed moment om de VVD onder de aandacht te brengen bij een grote groep Chinese kiezers in Rotterdam), ja zelfs elke stadswandeling (Wandeling richting Zuidplein waar wij op 300 meter de hengelsportwinkel van de heer Kok vinden. De heer Kok zal ons vertellen hoe hij als ondernemer tegen de wijk en het gevoerde beleid aankijkt) is geregisseerd. Het `Programma Rotterdamdag' dat de VVD gisteren gebruikte telde negen kantjes: voor elk uur een A4'tje.

De dag stond in het teken van veiligheid en alles wat daarbij spontaan, betrokken of doorvoeld kon lijken, werd ook zo gepresenteerd. Vandaar dat bij Bureau Slachtofferhulp Rijnmond drie cameraploegen, drie radioverslaggevers, twee fotografen en een paar schrijvende journalisten getuige mochten zijn van de indruk die enkele emotionele inleidingen maakten op de liberale kopstukken Zalm, Remkes en Cornielje.

Het bureau voor slachtofferhulp had de inleidingen wegens het intieme karakter in eerste instantie juist in besloten kring willen houden, met een persconferentie na afloop. Maar zo werkt dat niet in campagnetijd: de uitnodigingen aan de pers werden aangepast. Omdat de presentatie 's avonds ook te zien was op het Journaal, had de VVD het Bureau Slachtofferhulp bovendien een achtergrond met logo en wolken beschikbaar gesteld: de persconferentie moet een professionele uitstraling dragen.

Maar niet alleen het Journaal was erbij. Het Rotterdams Dagblad was een vraaggesprek met Johan Remkes beloofd: Johan Remkes geeft een interview in het Rotterdams Dagblad over zijn ideeën voor veiligheid, het extra geld dat de VVD hiervoor beschikbaar wil stellen en wat dat specifiek inhoudt voor Rotterdam. Het stond 's middags op pagina 3, inclusief kleurenfoto van de demissionaire minister.

Ook De Telegraaf was een rol toebedeeld. Het artikel in De Telegraaf (d.d.15.01.2003) waarin het landelijk platform winkelbedrijven een oproep doet aan de politiek om paal en perk te stellen aan winkelcriminaliteit was leidraad bij een stadswandeling met gelegenheid om in gesprek te raken met winkeliers.

Liggen de gebeurtenissen op een campagnedag van minuut tot minuut vast (14.20 Voortzetting wandeling richting Zuidplein waar op 500 meter de weg wordt overgestoken. [Vervolg DRAAIBOEK: pagina 2]

DRAAIBOEK

Antwoord op grieven is tevoren paraat

[Vervolg van pagina 1] 14.30 Uiteenzetting door mensen van de bewonersorganisatie waarom er e.e.a. mis is op de Strevelsweg en het aanwijzen van overlast-concentraties. 14.40 Voortzetting wandeling richting Sandelingenplein dan door de Oudelandsestraat naar Buurthuis Irene), ook is bekend wat er zoal zal worden beluisterd onder de bevolking, al vallen spontane gesprekken, zoals gistermiddag met iemand die zich inzet voor afgewezen asielzoekers, niet uit te sluiten.

Maar op de grieven van `de heer Kok' van de hengelsportwinkel en de bewoners die overlast-concentraties aanwijzen is het antwoord vantevoren al paraat, meestal in de vorm van strengere regels en meer geld voor veiligheid – áls alle VVD-wensen tenminste kabinetsbeleid worden.

Soms wordt het geld dat er is ook verkeerd gebruikt, weten de campagnevoerende politici dankzij de informatie die zij vantevoren hebben gekregen. Het Dagelijks Bestuur van PvdA en GroenLinks in de deelgemeente Feyenoord besteedt te weinig geld aan veiligheid. Per inwoner besteedt het DB slechts €10,00. Daar tegenover staat dat het aan haar eigen ambtenarenapparaat €14,00 per inwoner besteedt.

In dit soort weetjes zit ook het nieuws voor de media: we kunnen zeggen dat het rood/groene college van de deelgemeente te weinig doet aan veiligheid. Maar meestal wordt het nieuws wat breder getrokken. Wat is het nieuws? Dat er nu echt werk gemaakt moet gaan worden van deze problemen, goede preventie en hard optreden. Zero-tolerance is naar de mening van de VVD het enige wat helpt. De politie moet de straat op en niet binnen zitten.

En dan heeft een dag met maar één centraal thema natuurlijk variatie nodig. De VVD maakt daarom achtereenvolgens werk van slachtoffers van misdrijven (het bureau voor slachtofferhulp), veiligheid (persconferentie), Rotterdammers (de stadswandelingen en de lunches), jeugdcriminaliteit (bezoek aan een wijk met veel jeugdcriminaliteit), veiligheid in het openbaar vervoer, ondernemers.

De ondernemersbijeenkomst, van 17.00 tot 18.45, is een mediamoment waarbij de VVD haar goede relatie met het bedrijfsleven probeert te bestendigen.

Onder het motto VVD maakt werk van het debat (politiek café) eindigt de dag in het Bilderberg Parkhotel aan de Westersingel. Met name voor studenten en hoger opgeleide jongeren is deze activiteit vanwege het bijzondere karakter een aantrekkelijke campagneactiviteit om aan deel te nemen. Behalve geborreld wordt er natuurlijk ook gedebatteerd. De onderwerpen hangen samen met de afgelegde werkbezoeken van de gehele dag. Sterke statements kunnen zo nog een keer gemaakt worden.

WWW.NRC.NL/VERKIEZINGEN: draaiboek Zalm

    • Gretha Pama