`Verbod van sluier op school wenselijk'

Een verbod van islamitische gezichtssluiers op scholen is wenselijk, vindt het Landelijk Bureau Racismebestrijding (LBR). Volgens directeur H. Fermina wegen praktische en maatschappelijke belangen op dit punt zwaarder dan de vrijheid van godsdienst. Fermina hoopt dat de kwestie binnenkort voor de rechter komt. ,,Dan hebben we tenminste duidelijkheid.'

Gisteren stuurde het LBR een brief naar alle Regionale Opleidingen Centra (ROC's) en de Tweede Kamer, waarin wordt gesteld dat een verbod van gezichtssluiers op school juridisch haalbaar is. Voorwaarde is dat de school het verbod met `objectieve' argumenten motiveert, bijvoorbeeld omdat visuele communicatie in de klas en op stageplaatsen noodzakelijk is. In een mondelinge toelichting gaat directeur Fermina nog een stap verder dan de brief: ,,Wij vinden een verbod niet alleen haalbaar, maar ook wenselijk. Misschien niet een standpunt dat mensen van ons verwachten, maar zo zien we het.'

Aanleiding voor de brief van het LBR is het mogelijke verbod van de islamitische sluier die alleen de ogen onbedekt laat (niqaab) op het ROC Amsterdam. Drie leerlinges op die beroepsopleiding dragen sinds kort een niqaab, bestuursvoorzitter A. Verlaan wil dat vanaf volgend seizoen verbieden. Een hoofddoek is wel toegestaan.

De enige uitspraak over gezichtssluiers op school tot nu toe is een juridisch niet-bindende uitspraak van de Commissie gelijke behandeling uit 2000. De Commissie oordeelde toen dat een verbod in strijd is met de Algemene wet gelijke behandeling.

    • Mark Duursma