Twaalf en acht jaar cel voor doden `meisje van Nulde'

De rechtbank van Zutphen heeft vanmorgen Mike J. tot twaalf jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging veroordeeld voor het doodslaan van Rowena, het `meisje van Nulde'. De moeder van Rowena, Wanda R., kreeg acht jaar gevangenisstraf opgelegd.

De officier van justitie had tegen beiden vijftien jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging geëist.

De rechtbank achtte niet bewezen dat Mike en Wanda Rowena opzettelijk hebben vermoord en gaf daarom een lagere straf dan de offcier van justitie had geëist. De rechtbank had Wanda wel voorwaardelijke tbs willen opleggen, op advies van de externe gedragsdeskundigen die haar hebben onderzocht. Maar voorwaardelijke tbs kan alleen samengaan met vrijheidsstraffen tot maximaal drie jaar. En dat vond de rechtbank te kort gezien de ernst van de gepleegde feiten.

,,Ook het strafrecht kent zijn beperkingen'', zei de voorzitter van de meervoudige strafkamer, A. van Oosten. Voorwaardelijke tbs zou betekenen dat Wanda ambulant zou worden behandeld.

De rechtbank achtte zowel in het geval van Mike als van Wanda bewezen dat ze schuldig zijn aan doodslag, het verbergen van het lijk met het doel haar overlijden te verhelen en opzettelijke vrijheidsberoving door Rowena meermalen op te sluiten in een hondenbench.

Wanda kreeg minder straf omdat haar rol passief was. Ze mishandelde Rowena niet zelf, maar ondernam ook niets om de mishandelingen door Mike te voorkomen of te stoppen. Mike en Wanda waren volgens de rechtbank verminderd toerekeningsvatbaar op het moment dat zij hun daden pleegden.

Hoewel niet bewezen is dat Mike en Wanda haar opzettelijk, ,,na kalm overleg en rustig nadenken'', hebben vermoord, zoals de voorzitter van de rechtbank het formuleerde, hebben zij wel ,,willens en wetens de kans aanvaard dat Rowena het leven zou laten''.

Dat blijkt volgens de rechtbank uit de verklaringen van beide verdachten dat Rowena kort voor haar dood onder de kneuzingen en blauwe plekken zat en daarom ook niet naar buiten mocht. Toen Rowena stervende was, belden ze de ambulance niet omdat ze dan volgens Mike ,,allebei zouden gaan voor kindermishandeling''. [Vervolg ROWENA: pagina 3]

ROWENA

Oorzaak dood niet duidelijk

[Vervolg van pagina 1] De pathologen die het lichaam van Rowena onderzochten, hebben niet de precieze doodsoorzaak kunnen achterhalen. Het zou een hartstilstand kunnen zijn geweest, door de harde stompen. Het zou ook verstikking kunnen zijn geweest. De rechtbank heeft daaruit geen keuze kunnen maken, maar vond dat ook niet nodig. De verklaringen van de twee verdachten waren voldoende.

Wanda zei tegen de politie dat Rowena vlak voor haar dood ,,op'' was en ,,uitgeput'', dat ze ,,zichtbaar zwakker'' werd. Mike J. en Wanda R. hebben ook allebei verklaard hoe hard Rowena geslagen en gestompt werd, en dat ze denken dat ze daardoor dood is gegaan.

Mike heeft die verklaringen later ingetrokken, maar de rechtbank hield hem er toch aan. De rechtbank oordeelde vanochtend dat de verklaringen niet onder druk tot stand zijn gekomen. De advocaten van de twee verdachten zeiden in hun pleidooi, twee weken geleden, dat de verklaringen wel op ontoelaatbare wijze tot stand zijn gekomen.

De rechtbank hechtte ook geen geloof aan latere verklaringen van Mike J. waarin hij zei dat een ander het lichaam van Rowena in stukken had gesneden en dat hij alleen maar had toegekeken. Zijn verklaringen waren op dat punt te gedetailleerd en te ,,spontaan'' geweest.