Treinen mogen niet in de uitverkoop

Het Europees Parlement besloot deze week niet alleen het goederenvervoer maar ook het personenvervoer te liberaliseren. Het Parlement ging daarmee nog een stap verder dan de Europese Commissie die alleen het goederenvervoer wilde vrijgeven. Blijkbaar heeft men niets geleerd van de mislukkingen in Nederland en andere landen tot nu toe.

In NRC Handelsblad van 15 januari werd ten onrechte de indruk gewekt dat van de Nederlandse Europarlementariërs alleen GroenLinks en één PvdA-er tegen zouden hebben gestemd. De overige Nederlandse Europarlementariërs stemden voor, aldus deze krant. Kennelijk is de SP over het hoofd gezien.

Als SP-vertegenwoordiger was ik in dit spoordebat de woordvoerder namens mijn 50-koppige fractie van Verenigd Links. Ik heb aangedrongen op beter georganiseerde samenwerking tussen de bestaande nationale spoorwegmaatschappijen, in plaats van gedwongen privatisering die ertoe zal leiden dat straks alleen nog wordt gereden waar winst kan worden gemaakt.

Bovendien was ik mede-indiener van een amendement om reeds vóór de stemming over onderdelen van het voorstel het gehele voorstel te verwerpen. Van de Nederlandse afgevaardigden stemde alleen de SP daarvoor. Vervolgens heb ik vanzelfsprekend samen met GroenLinks tegen het eindresultaat gestemd. Wie had van de SP anders verwacht? Volgens de uitslagenlijst van de elektronische stemming stemden toen alle andere Nederlanders voor verdergaande liberalisering.

Erik Meijer is lid van het Europees Parlement en zit namens de SP in Verenigd Links.

    • Erik Meijer