Sfinx van Stopera zwijgt nog steeds

Burgemeester Cohen geeft op het Amsterdamse stadhuis niets prijs over een mogelijke transfer naar Den Haag. De inmiddels gedoodverfde aanstaande premier – als de PvdA volgende week de grootste partij wordt – geeft zelfs zijn naaste medewerkers geen enkel uitsluitsel over een mogelijk vertrek. Zelfs de loco-burgemeester, wethouder G. Dales (VVD) tast in het duister over de vraag of hij op korte termijn de status van waarnemend burgemeester krijgt.

Maar in Cohens directe omgeving wordt een mogelijk vertrek al op voorhand betreurd. Bij zijn installatie, in januari 2001, gaf Cohen aan dat hij voor de volle zes jaar wilde blijven om ,,de boel een beetje bij elkaar te houden''. Als hij nu na de verkiezingen vertrekt, gaat hij de geschiedenis in als de kortst zittende naoorlogse burgemeester van de stad. ,,Maar hij heeft zich in korte tijd intern razend populair gemaakt'', zegt een medewerker. ,,De kans dat hij gaat, als de PvdA de verkiezingen wint, is groot. De manier waarop hij zich over zijn kandidatuur uitlaat, geeft dat aan. Hij zegt niet, zoals zijn partijgenote, burgemeester De Boer in Leeuwarden, dat hij het niet doet.''

In VVD-gelederen op het stadhuis is een gisteren gepubliceerd interview in het Financieele Dagblad het bewijs voor Cohens aspiraties. Daarin geeft Cohen het onverbloemde stemadvies om vooral niet te kiezen voor een coalitie van CDA en VVD. Tegelijk is er enig leedvermaak aan het adres van de hoofdstedelijke PvdA over het loco-burgemeesterschap. Dat heeft de PvdA bij de collegeonderhandelingen van afgelopen maart uit handen gegeven aan de VVD, zodat die partij nu het waarnemend burgemeesterschap krijgt.

In 1994 bekleedde toenmalig wethouder F. de Grave van de VVD die post toen toenmalig burgemeester Ed. van Thijn naar Den Haag vertrok om de post van minister van Binnenlandse Zaken te bekleden. Het leverde De Grave een prachtige positie op om zich beter dan als wethouder mogelijk is, te profileren. In 1998 claimde de PvdA het loco-burgemeesterschap opnieuw om die post vier jaar later weer prijs te geven.

Vooruitlopend op de verkiezingsuitslag speculeren partijen al druk over de opvolging. Want het staat buiten kijf dat de gemeenteraad opnieuw zal aandringen op een gekozen burgemeester.