Ontslaggronden via accountants

Bedrijven zetten regelmatig forensische accountants in om gronden te vinden waarop zij zich van lastige werknemers kunnen ontdoen. De methode is omstreden, omdat deze werknemers zo nauwelijks rechtsbescherming hebben.

Pagina 11