Nieuwe politiek

Superbelegger ING gaat beleggers meer invloed geven.

Met dit voornemen, dat op 15 april op de aandeelhoudersvergadering geregeld kan worden, schudt het financiële concern de loden last van de fusie uit 1990 bijna helemaal van zich af.

Tijdens het samengaan van verzekeraar Nationale-Nederlanden en NMB Postbank kwam het nieuwe concern al onder vuur van boze grote aandeelhouders. Zij vonden dat hun `Nationale parel' zichzelf voor een habbekrats aan een bank uitleverde.

Concurrent Aegon kocht zelfs aandelen Nationale-Nederlanden in een tot mislukken gedoemde poging de fusie te frustreren. Sindsdien beroept ING zich op de boze buitenwereld om beleggers weinig stemrecht, maar veel spreekrecht te geven.

Vorig jaar beleefde ING een rumoerige aandeelhoudersvergadering toen grote en kleine beleggers te hoop liepen tegen de beknotting van hun zeggenschap. En, o toeval. Gisteren meldde ING de aanpassingen. En ook gisteren kondigde pensioengigant PGGM aan dat de steeds mondiger pensioenbeleggers ING dit voorjaar wederom bezoeken om te klagen over hun geringe invloed. Dat gesprek kan nu zéker in een constructieve en opbouwende sfeer plaatsvinden.

Met de aanpassingen volgt ING een internationale trend die concurrenten als Fortis en Aegon eerder hebben ingezet. Inmiddels maakt Fortis zich zorgen over het feit dat een van zijn grootste beleggers, de Franse Suez groep, vorige week aankondigde zijn aandelen te willen verkopen. Aegon heeft, naast de vertrouwde notabelenvereniging, een nieuwe grootaandeelhouder mogen begroeten: de Amerikaanse vermogensbeheerder Capital Group die 10 procent van de aandelen heeft gekocht.

Het gaat toch prima bij ons, was het vertrouwde argument waarmee financiële kopstukken hun beleggers tevreden konden houden. Het aandeel ING was voor bijvoorbeeld PGGM, het pensioenfonds van de bedrijfstakken zorg en welzijn, eind 2001 nog de grootste individuele belegging. Maar nu klagen de pensioenbeleggers steen en been over de verliezen die zij op juist Nederlandse financiële concerns als ING en Aegon hebben geleden.

Zal de nieuwe visie van ING op zeggenschap van beleggers ook gevolgen hebben voor het eigen handelen van ING als grootaandeelhouder in talloze Nederlandse bedrijven, waaronder de uitgever van deze krant? ING manifesteert zich zelden of nooit in aandeelhoudersvergaderingen van beursgenoteerde bedrijven. Dat kan na drie jaar van verliezen op aandelenbeleggingen gaan veranderen. Het wachten is op een motie van ING-aandeelhouders dat het concern haar eigen beleggingen net zo actief en kritisch moet volgen als zij zelf doen met hun ING-aandelen.

    • Menno Tamminga