`Niet rechts? Ik ben in ieder geval hard genoeg'

VVD-lijsttrekker Zalm valt de PvdA steeds feller aan: de PvdA is de partij ,,van pappen en nathouden''. Bos deugt niet. Maar wie is wel een goede PvdA-premier? ,,Arie van der Zwan!''

,,Wouter Bos pleegt bedrog'', zegt VVD-lijsttrekker Zalm, sprekend over de PvdA. Over Job Cohen, genoemd als mogelijk PvdA-premier, meent Zalm dat diens grondhouding ,,pappen en nathouden'' is. In de eindspurt van de campagne gooit de meestal zo minzame VVD-lijsttrekker er verbaal een schepje bovenop – vooral richting PvdA.

Bedrog – dat is een groot woord.

,,Bos is geen goeie man. Hij beweert glashard dat de PvdA de bezuinigingen op het gebied van de sociale zekerheid en het arbeidsmarktbeleid in ons regeerakkoord zal terugdraaien. Maar over hoe de PvdA die extra uitgaven financiert, zegt Bos geen woord. Hij houdt de kiezers voor het lapje. Dat ergert me. Je moet eerlijk zijn. Over deze bezuinigingen hebben we veel kritiek over ons heen gekregen. Maar wij zijn tenminste wel eerlijk.''

U hebt eerder gezegd dat wie voortzetting van de CDA-VVD-coalitie wil, VVD moet stemmen, omdat het CDA ook met de PvdA kan. Heeft Balkenendes verzekering dat hij niet met de PvdA wil, u inmiddels gerustgesteld?

,,Het enige wat Balkenende gezegd heeft, is dat hij niet onder een PvdA-premier minister wil worden. Ik ook niet trouwens, hahaha.''

Wie voortzetting van de huidige coalitie wil, moet nu misschien liever CDA stemmen. Anders wordt de PvdA het grootst en mag de premier leveren.

,,Dat lijkt me niet. De grootste partij hoeft trouwens niet per definitie in de regering terecht te komen. Ik denk wel dat de CDA-VVD-coalitie er alleen komt als de VVD een goede uitslag maakt. 38 zetels voor de VVD moet mogelijk zijn. Er gaat deze laatste dagen nog veel gebeuren.''

Balkenende sluit een driepartijenkabinet met de LPF uit. U ook?

,,Daar begeef ik me niet in. Drie partijen is altijd minder stabiel.''

Waarom is het voor de VVD zo moeilijk om voormalige LPF-stemmers naar zich toe te trekken?

,,Ik denk dat het toch gaat lukken. We gaan in de peiling van De Hond sinds een week elke dag een stukje omhoog. Nu nog de eindspurt. Een deel van de LPF-aanhang ziet mij natuurlijk ten onrechte als de boosdoener die het kabinet ten val heeft gebracht. Maar men ziet ook dat wij op het gebied van veiligheid en vreemdelingenbeleid een strakke koers varen. Ook de LPF-stemmer wil dat zijn kinderen straks werk hebben. Zonder een sterke economie is er voor niets geld. ''

Na uw overstap van PvdA naar VVD, in de jaren tachtig, hebt u de PvdA `behoudende beweging' genoemd. Is dat nog zo?

,,De PvdA is onvoldoende helder. GroenLinks en de SP hebben meer kleur, en durven te zeggen wat voor leed ze voor de mensen in petto hebben. Wouter Bos wekt de indruk alsof zij zullen regeren zonder pijn voor wie dan ook.''

Maar is de PvdA sinds het debacle van 15 mei veranderd?

,,Helemaal niet diep, ook al doet Bos dan nu zijn best een harde koers uit te stralen. Kijk maar naar wat Job Cohen in het FD zegt over integratie: dat is een benadering van pappen en nathouden.''

Cohen verwijt de VVD dat zij groepen tegen elkaar opzet.

,,Wij zijn voor een doortastender integratiebeleid. Wij hebben trouwens ook veel allochtone kiezers. Dat zijn de allochtonen die zich niet in het zielige hoekje willen laten zetten, zoals Cohen doet.''

Zou Cohen een goede premier zijn?

,,Dat lijkt me niet, want hij ontloopt keuzes. Dat leidt tot grotere problemen dan we al hebben. Liever heb ik natuurlijk helemaal geen PvdA-premier, maar als ik een naam moet noemen, dan Arie van der Zwan. Die heeft een stevige lijn.''

Bent u wel rechts genoeg?

,,Ha ha. In ieder geval ben ik hard genoeg.''

Bent u wel liberaal genoeg? D66 en GroenLinks verwijten u de burgerlijke vrijheden te grabbel te gooien.''

,,We moeten in Nederland een nieuwe afweging maken tussen privacy en veiligheidsbelangen. Bij mij mogen ze elke dag de achterbak van mijn auto controleren – daar ligt geen machinegeweer. Door wat wij voorstellen wordt de privacy van de gemiddelde burger helemaal niet bedreigd.''

U hebt als enige lijsttrekker uitvoerig over Europa gesproken. Waarom kreeg u van de andere grote partijen zo weinig respons?

,,Zij houden zich schuil, en volgen de fatalistische lijn. Nederland moet in Europa steviger en harder optreden. We kunnen niet tolereren dat de grote landen de dienst gaan uitmaken. Als niet voldoende duidelijk wordt, op welke punten de nieuwe lidstaten van de Unie worden uitgesloten, omdat ze er nog niet klaar voor zijn, dan ratificeren we de uitbreiding niet.''

Als het moet, kunnen we dan vier jaar op u rekenen als oppositieleider?

,,Dat wordt voor de VVD electoraal dan een prachtige periode! Als ik geen premier word, blijf ik in ieder geval fractievoorzitter. In het kader van het dualisme, of als oppositie – we zullen de regering het vuur aan de schenen leggen. Ik kan me daar nu al zeer op verheugen. Maar liever zie ik natuurlijk dat de VVD de grootste wordt. Dat kan.''

    • Raymond van den Boogaard