MKB bevreesd voor banendruk

MKB-Nederland zet bij de CAO-onderhandelingen in een groot aantal branches in op de nullijn. De organisatie voor middelgrote en kleine bedrijven voorziet dat slechts zeer beperkt de maximale loonstijging van 2,5 procent afgesproken kan worden in CAO's.

,,Vooral in de metaal en industrie staan de banen onder druk'', stelde voorzitter H. Strating van de MKB CAO-commissie gisteren bij de presentatie van de Arbeidsvoorwaardennota 2003 voor het midden- en kleinbedrijf. Volgens de nota zouden dit jaar alleen al in de industrie tussen de 15.000 en 50.000 banen op de tocht staan.

Het MKB onderhandelt over zeventig van de circa 200 bedrijfstak-CAO's in Nederland. De grootste CAO is die voor de metaal en techniek, die geldt voor bijna 400.000 werknemers. De onderhandelaar van de werkgers H. van Luunen stuurt zelfs aan op enkel afspraken over een eenmalige vergoeding in plaats van een structurele loonsverhoging.

Alleen in sectoren waar het nog goed gaat, kan de bovengrens van 2,5 procent worden afgesproken. Het maximum is eind vorig jaar overeengekomen met de landelijke vakbeweging en het kabinet. Strating denkt dan vooral aan de zorgsector, zoals kinderopvang, waar nog groei inzit. ,,Daar is ook krapte op de arbeidsmarkt, waar je als werkgever rekening mee dient te houden.''

Verder zetten de kleine en middelgrote werkgevers in op lager ziekteverzuim en minder langdurige arbeidsongeschiktheid. De organisatie wil dat bij een hoog verzuim werknemers al tijdens het eerste ziektejaar minder geld krijgen; 70 procent van het salaris gedurende een bepaalde periode. Met een gemiddeld ziekteverzuim van 4 procent scoort het MKB relatief goed.