Meer gevangenen naar huis gestuurd

Wegens een tekort aan celruimte heeft Justitie vorig jaar ruim 4.800 gedetineerden vervroegd naar huis gestuurd, terwijl van meer dan 4.200 veroordeelden de straf tijdelijk werd onderbroken om cellen vrij te maken voor anderen.

Dat blijkt uit gegevens die het ministerie van Justitie desgevraagd heeft verstrekt. Eerder schatte Justitie het aantal vervroegde vrijlatingen op 4.400. In 2001 werden 46 gedetineerden weggezonden, het jaar daarvoor 19.

Het cellentekort is daarmee groter dan het midden van de jaren negentig. Volgens Justitie zal het nog zeker tot 2006 duren voordat er voldoende celcapaciteit is.

Demissionair minister Donner wil het naar huis sturen van veroordeelden onder meer aanpakken door plaatsing van twee gedetineerden in één cel. Vanaf 1 maart zal dat gebeuren met ruim driehonderd gevangenen in penitentiaire inrichtingen in Vught, Maastricht, Sittard, Doetinchem, Zutphen, Breda, Utrecht en Tilburg, en vervolgens in drie gevangenissen in de Rijnmond. Als er geen problemen ontstaan volgen na de zomer nog meer strafinrichtingen. De maatregel kost veel geld. De extra kosten van de dubbele bezetting bedragen 63 euro per gedetineerde per dag, onder meer voor de veiligheid van gevangenisbewaarders.

Plaatsing van drie gedetineerden op een cel, zoals wel is geopperd in de verkiezingscampagne, is volgens Justitie niet aan de orde. De cellen zijn gemiddeld zo'n tien vierkante meter groot. Daarin kan alleen een stapelbed voor twee personen worden geplaatst.

Hoewel Justitie officieel alleen gevangenen mag vragen zich als vrijwilliger te melden voor een meermanscel, zegt het departement dat in sommige gevallen dwang nodig zal zijn om twee gedetineerden op één cel te krijgen. Voor de gedwongen plaatsing van twee gevangenen op één cel is echter een wetswijziging nodig. Die heeft minister Donner in voorbereiding.

Morgen in Themahet gevangeniswezen