Meer asielzoekers in 2002 vrijwillig terug

Het aantal asielzoekers en illegalen dat vrijwillig Nederland verlaat, is het afgelopen jaar aanzienlijk gestegen ten opzicht van 2001. Dit blijkt uit de cijfers die de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) gisteren heeft bekendgemaakt.

De IOM heeft geen verklaring voor de toegenomen vrijwillige terugkeer. ,,Aangescherpte Vreemdelingenwet zou een reden kunnen zijn,' zegt een woordvoerster van de IOM. De organisatie registreert de motieven van vertrekkers niet.

Het totaal aantal vrijwillige vertrekkers bedroeg vorig jaar 2.194. In 2001 was dat aantal nog 1.735. Het gaat om ongeveer honderd verschillende nationaliteiten. Zestig procent van de vertrekkers zat nog in de asielprocedure in Nederland, 20 procent was uitgeprocedeerd of illegaal geworden en nog eens 20 procent verbleef vanaf het begin illegaal in Nederland. In 2001 waren deze percentages respectievelijk 65, 15 en 18.

De belangrijkste landen waarnaar het afgelopen jaar is teruggekeerd, zijn: Joegoslavië, Slowakije, Iran, Bosnië, Afghanistan, Oekraïne, Mongolië, Russische Federatie, India en Armenië.