Links wil extra geld voor huizenbouw

De linkse partijen SP, GroenLinks en PvdA willen dat een nieuw kabinet meer geld uittrekt om de woningnood op te lossen. Dit geld moet terechtkomen bij de bouw van betaalbare huizen, zodat de doorstroming weer op gang komt.

PvdA en GroenLinks kwamen gisteren beide met plannen om de woningnood het hoofd te bieden; de SP presenteerde eerder deze week haar ideeën voor de woningmarkt.

Volgens GroenLinks'er Van Gent hebben de VVD-bewindslieden die de afgelopen jaren verantwoordelijk waren voor de volkshuisvesting, dit versterkt door voornamelijk dure koophuizen te bouwen. Hierdoor zijn de wachttijden voor een huurwoning fors opgelopen, tot acht jaar in sommige gevallen. GroenLinks stelt dat de VVD-bewindslieden als argument aanvoerden dat deze dure huizen de doorstroming bevorderen, waardoor er aan de onderkant van de markt woningen vrijkomen. Volgens Van Gent is dat mislukt. De vereniging van woningbouwcorporaties Aedes ontkent dit.

GroenLinks en PvdA vinden beide dat de miljarden die rijke woningcorporaties overhebben, ingezet moeten worden om de meest accute woningnood zo snel mogelijk te lenigen, en dat de individuele huursubsidie voor minderbedeelden in stand moet blijven. Ook zijn ze het erover eens dat er meer goedkope woningen bijgebouwd moeten worden en dat er meer geld moet naar de wijken die er het slechtst aan toe zijn.

Door de verloedering in deze wijken op te lossen hoopt PvdA-leider Bos het gevoel van onveiligheid bij de bewoners weg te nemen. Bos wil daarnaast een uitbreiding van de koopsubsidie voor starters op de woningmarkt. Dat zou de doorstroming op de woningmarkt bevorderen. De kosten worden gedekt door de versobering van de hypotheekrenteaftrek voor de hogere inkomens. Bos zei terug te willen naar de tijd van oud PvdA-staatssecretaris Jan Schaeffer (`In gelul kun je niet wonen').

Het GroenLinks-plan `Meer bouwen, beter wonen' trekt in totaal 600 miljoen euro uit voor investeren in betaalbare woningen. GroenLinks wil in tegenstelling tot de PvdA geen koopsubsidies inzetten, omdat de prijzen van koopwoningen daardoor enkel zullen stijgen, aldus de partij.

Ook de SP presenteerde eerder deze week oplossingen voor de woningnood. Volgens de SP kan het aandeel `duur' in de woningbouwproductie met de helft omlaag, en mag de overheid corporaties best dwingen om hun geld te gebruiken voor de bouw van goedkope woningen.

Makelaarskoepel VBO Makelaar liet gisteren weten dat de linkse plannen om in te grijpen in de hypotheekrenteaftrek tot nog minder doorstroming op de markt zal leiden. Ook huizen in het laagste segment worden onverkoopbaar.