Inspecteurs vinden wapenkoppen in Irak

De wapeninspecteurs van de Verenigde Naties hebben gisteren in Irak elf lege chemische-wapenkoppen voor 122 mm raketten gevonden en een wapenkop die nog moet worden onderzocht.

De Verenigde Staten hebben vooralsnog voorzichtig gereageerd. Een woordvoerder van het Witte Huis zei dat de regering de vondst evalueert. Hij onderstreepte dat Irak hoe dan ook de ontwapeningsresoluties van de Veiligheidsraad overtreedt. Groot-Brittannië was al even voorzichtig. ,,Er is geen haast om te oordelen [..] De inspecteurs hebben tijd nodig'', aldus onderminister van Buitenlandse Zaken O'Brien vanochtend.

De demissionaire Nederlandse minister De Hoop Scheffer van Buitenlandse Zaken zei gisteren dat hij zich zorgen maakt over de vondst van de raketkoppen.

De wapenkoppen, volgens de VN in uitstekende staat en niet aangemeld, werden gevonden in een munitieopslaplaats in Ukhaydir, 170 kilometer ten zuiden van Bagdad. Het uitgestrekte militaire opslagcentrum was ook al op 7 januari geïnspecteerd. Het was de eerste keer dat de wapeninspectie UNMOVIC een dergelijke vondst meldde sinds het begin van haar zoektocht naar massavernietigingswapens in Irak op 27 november.

Irak heeft meteen meegedeeld dat de wapenkoppen noch chemisch zijn, noch verboden. ,,Ze zaten in gesloten houten kisten die we hadden vergeten'', zei het hoofd van het Iraakse Nationale Directoraat voor (wapen)controle, generaal Hussam Mohammad Amin. Hij beschreef de zaak als een ,,storm in een glas water''. Ook een bron binnen UNMOVIC zelf bagatelliseerde het belang van de vondst. De lege wapenkoppen ,,zijn op zichzelf geen belangrijke zaak'', aldus deze zegsman.

De woordvoerder van de inspecteurs in Bagdad, Hiro Ueki, die de vondst bekendmaakte, zei niet of het bestaan van de wapenkoppen voor de VN een schending vormt van de Iraakse verplichting zich van zijn massavernietigingswapens te ontdoen.

Het Amerikaanse ministerie van Defensie zette intussen zijn oorlogsvoorbereidingen voort met de mededeling dat het overweegt nog drie vliegdekschepen naar het Golfgebied te sturen.

De Iraakse president Saddam Hussein zei vandaag in een aangekondigde toespraak dat Irak volledig gereed is voor een eventuele oorlog tegen de VS. De Iraakse strijdkrachten zullen een invasie neerslaan ,,voor de poorten van Bagdad''.

ARABIEREN: pagina 5

WWW.NRC.NL: dossier Irak