Hoofdstad wil namen corrupte ambtenaren

Amsterdam wil de namen weten van 26 ambtenaren van die gemeente die mogelijk corrupt zijn of zich hebben laten fêteren door bouwbedrijven. In een brief aan voorzitter Vos van de parlementaire enquêtecommissie bouwnijverheid heeft burgemeester Cohen daarom gevraagd.

Het gaat informatie die de enquêtecommissie tijdens haar onderzoek heeft ontvangen, maar niet openbaar heeft gemaakt. De 26 zouden mogelijk betrokken zijn geweest bij malversaties in hun relatie met bouwbedrijven. Daarbij gaat het om bordeelbezoek, door bedrijven gefinancierde uitjes, buitenlandse reisjes en het lekken van vertrouwelijke informatie over lopende aanbestedingsprocedures.

Verder heeft de enquêtecommissie informatie gekregen over ambtenaren van de gemeente Amsterdam die in 1997 op kosten van een bouwbedrijf een voetbalwedstrijd zouden hebben bezocht in Italië. Datzelfde bouwbedrijf zou in 1997 op haar kosten met vijf ambtenaren een nachtclub hebben bezocht.

In de brief aan de commissie wijst Cohen op een lijst van oud-Koopdirecteur A. Bos waarin 116 ambtenaren met naam worden genoemd. Van die ambtenaren zijn er 57 werkzaam bij gemeenten; 26 voor de gemeente Amsterdam, acht voor de gemeente Hoorn.

Amsterdam beschikt over slechts één naam van een ambtenaar die bij dergelijke praktijken betrokken zijn geweest. De andere namen zijn bekend bij de commissie. Justitie, dat onderzoek doet naar strafbare feiten in de schaduwboekhouding van het Groningse bouwbedrijf Koop Tjuchem, zegt de lijst van 116 ambtenaren niet te kennen. ,,Oud-directeur Bos van Koop heeft die lijst wel aan de enquêtecommissie verstrekt, maar niet aan justitie. We kunnen dus niet beoordelen of en om welke feiten het gaat.'

Cohen wil over de namenlijst beschikken om vast te stellen of genoemde ambtenaren zich daadwerkelijk schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten. Als uit onderzoek blijkt dat betrokken personen ,,geen verwijtbare integriteitinbreuken hebben gepleegd, dient dit vastgesteld te worden.'

In een bijlage van het eindverslag schrijft de commissie dat haar meerdere meldingen uit Amsterdam ter ore zijn gekomen van ,,bordeelbezoek en reizen. Bij de gemeente Amsterdam zijn ook nog uitjes voor afdelingen georganiseerd door medewerkers van bouwbedrijven.'