Europese havens voor een deel plat

In talrijke Europese havens zijn stakingsacties uitgebroken. De acties richten zich tegen een Europees plan voor liberalisering van havendiensten. Onderdeel van de EU-richtlijn is dat reders hun bemanningen mogen inschakelen bij het laden en lossen van schepen.

Wel hebben de EU-ministers bepaald dat de reders zich hierbij moeten houden aan de sociale wetten van de lidstaat waar het schip wordt gelost. Hiermee moet 'sociale dumping' worden voorkomen.

Alle Vlaamse havens (Antwerpen, Zeebrugge, Gent en Oostende) waren sinds vanmorgen volledig verlamd door de 24-uursactie van de havenarbeiders. Volgens een woordvoerdster van de Antwerpse haven kon geen enkel schip meer worden geladen of gelost. Ook de havenwerkers in Vlissingen en Terneuzen hebben vanochtend massaal het werk neergelegd. Bij het havenbedrijf van Vlissingen, waar driehonderd mensen werken, is alleen het kantoorpersoneel aan de slag gegaan.

In Rotterdam, de grootste haven ter wereld, hebben ruim tweehonderd man uit de ochtendploeg het werk neergelegd. Volgens vakbondsbestuurder N. Stam is dit een verrassend grote opkomst, maar het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam is niet onder de indruk. ,,Van de in totaal 6.000 man uit de overslag, staken er tweehonderd'', zei een woordvoerder. De vakbond houdt waarschijnlijk broodjes over, stelt hij. De getroffen bedrijven in Rotterdam zijn onder meer Hanno/Uniport (containers), EMO (overslag droge bulk) en EECV

In de haven van Amsterdam heeft ruim driehonderd man het werk neergelegd. Zij zijn bijeengekomen in de terminal van Ceres. Ook zij leggen het werk voor 24 uur neer. Onder meer de bedrijven Ceres, Igma en OBA zijn getroffen door de actie.

FNV-bestuurder T. Koning is tevreden over de staking in Amsterdam. Volgens hem ligt bij alle havenbedrijven aan het water het werk stil. ,,Het is best moeilijk mensen te motiveren te gaan staken, want de Europese Unie is toch best wel een `ver van mijn bed show', meent de bestuurder.

Koning is ervan overtuigd dat de actie zin heeft. ,,Alle Europese havens liggen plat. Ze moeten nu wel luisteren. Als de politici dit soort signalen niet oppikken, lijkt het me logisch dat mensen dan naar bommen gaan grijpen.'' Hij vreest dat als de Europese regelgeving wordt doorgevoerd, de Nederlandse havens als eerste de dupe zijn.

De staking richt zich tegen maatregelen waarover de ministers van de Europese Unie in juni vorig jaar al een principe-besluit hebben genomen. Onderdeel van het liberaliseringsplan van de EU is ook dat publieke en particuliere aanbieders van havendiensten, waaronder vrachtafhandeling, sleepdiensten en loodsdiensten, in een openbare aanbesteding kunnen meedingen naar opdrachten. Het Europees Parlement, dat medebeslissingsrecht heeft, behandelt binnenkort in tweede lezing de liberaliseringsvoorstellen inzake de havens.