Copyright op oude filmhits langer geldig

De filmindustrie in Hollywood heeft verheugd gereageerd op een uitspraak van het Amerikaanse hooggerechtshof waarin een wet op verlenging auteursrechten is bevestigd. Dit meldt de Los Angeles Times vandaag.

De uitspraak van woensdag is een tegenvaller voor internetbedrijven die hoopten miljoenen te verdienen aan het opnieuw uitbrengen van oud werk. Belangengroepen van schrijvers, componisten en filmers reageerden enthousiast op de uitspraak van het hooggerechtshof. ,,Wij geloven dat langere auteursrechten in het belang zijn van artiesten en de industrie.''

Het hooggerechsthof boog zich niet zozeer over de vraag of de verlenging op zichzelf correct was, maar over de vraag of het Congres recht had om hierover te beslissen. Onder druk van Hollywood verlengde het Congres eerder al auteursrechten vlak voor het moment dat ze zouden vervallen.

In de Sonny Bono Copyright Term Extension Act uit 1998, vernoemd naar de in januari 1998 verongelukte ex-zanger Sonny Bono, werden de auteursrechten met twintig jaar verlengd. De filmindustrie heeft groot belang bij de uitspraak. Wanneer de wet was teruggedraaid, hadden de maatschappijen naar schatting 400 miljoen dollar inkomsten uit rechten kunnen mislopen, aldus rechter Stephen G. Breyer die zelf tegenstemde. De kwestie was aanhangig gemaakt Eric Eldred, die literair werk op het web had geplaatste ten behoeve van studenten.

In de Act uit 1998 werden niet alleen de auteursrechten op films met twintig jaar verlengd, maar ook die op liedjes, boeken en composities. Met de oude wet op de auteursrechten zouden binnenkort Disney-figuren als Mickey Mouse en Donald Duck en klassieke films als The Wizard of Oz and Gone with the Wind vrij zijn van rechten. Bovendien zouden de filmmaatschappijen ook de zeggenschap zijn kwijtgeraakt over duizenden oude films die via DVD en andere nieuwe technologie worden verspreid. Het auteursrecht op films is nu 95 jaar lang beschermd, het werk van individuen 70 jaar na het overlijden van de maker.

Tegenstanders vrezen dat de bescherming van auteursrechten het onmogelijk maakt voor studenten om onderzoek te doen naar boeken, liedjes en gedichten uit de jaren '20 en '30 van de vorige eeuw.