Beursdirecteur Möller mag dronken over straat in City

Hij mag voortaan starnakel dronken de orde verstoren in de Londense City, zonder een arrestatie te hoeven vrezen. En hij heeft vanaf nu het recht om met getrokken zwaard over straat te gaan teneinde de stad te verdedigen. Mocht zijn leven bij de galg eindigen, dan dient de strop wel van zijde te zijn.

Dat zijn enige van de voorrechten die sinds de middeleeuwen aan de prestigieuze Freedom of the City of Londen verbonden zijn. Beursdirecteur George Möller van Euronext Amsterdam viel gisteren de eer te beurt tot `vrije man' verkozen te zijn. Samen met collega Jean-Francois Théodore van Euronext Parijs werd hij op deze manier in het zonnetje gezet door de gemeente Londen. In 1237 werd deze ceremonie waarschijnlijk voor het eerst uitgevoerd. De privileges berusten echter voornamelijk op stadssagen: in de praktijk brengt de eer geen echte voorrechten met zich mee.

Möller is onder meer voorgedragen voor de onderscheiding door de voormalig burgemeester van Londen. Met de overname van derivatenbeurs Liffe hebben de beursdirecteuren bijgedragen aan de rol van Londen als internationaal financieel centrum. Vóór zijn functie bij de Amsterdamse beursorganisatie heeft Möller in het bestuur van de Britse optiebeurs gezeten. Eerdere geïnaugureerden door de gemeente Londen zijn onder meer Winston Churchill, Florence Nigthingale en Margaret Thatcher.

Het eerbewijs van de Britse hoofdstad vindt zijn oorsprong in de gildes uit de middeleeuwen. Ambachtslieden bundelden hun krachten in een gilde. Het lidmaatschap ontwikkelde zich als aanbeveling voor klanten en werkgevers. Uit hoofde van kwaliteitscontrole werd circa acht eeuwen geleden in Londen de eis ingevoerd dat nieuwe gildeleden eerst als `vrije man' door de gemeente Londen moesten worden erkend. Vermoed wordt dat de freemen van Londen aan hun naam komen omdat zij vrijgesteld waren van tolbetalingen. Tegenwoordig geldt de Freedom of the City vooral als eerbetoon voor mensen die iets voor de stad Londen betekend hebben.