6.000 extra plaatsen voor kinderopvang

Het afgelopen jaar zijn er 6.000 extra plaatsen bijgekomen in de kinderopvang. Dat staat in de Monitor Kinderopvang van het ministerie van Sociale Zaken die een dezer dagen zal verschijnen.

Volgens staatssecretaris Phoa van Gezinszaken en Emancipatie is dat aantal extra plaatsen hoger dan verwacht. Gestreefd werd naar 166.000 kindplaatsen aan het eind van 2002. Dat zijn er 172.000 geworden.

De groei in de kinderopvang zou volgens de Monitor vooral zijn veroorzaakt door de uitbreiding in de particuliere sector.

Na de verkiezingen zal de Tweede Kamer zich buigen over de Wet Basisvoorziening Kinderopvang, die al een aantal jaren in voorbereiding is. Met de invoering van de wet zou de kinderopvang aanzienlijk uitgebreid kunnen worden. De wet had eigenlijk begin dit jaar in werking moeten treden. Nu is de verwachting dat de wet in 2004 ingaat.

In het wetsvoorstel krijgen niet langer de instellingen subsidie, maar krijgen ouders een bijdrage, afhankelijk van hun inkomen, waarmee ze kinderopvang kunnen `inkopen'.

Daarmee zal het huidige verschil tussen gesubsidieerde en ongesubsidieerde kindplaatsen verdwijnen, en dat zal volgens Phoa leiden tot nog meer uitbreiding van de kinderopvang.

Nu bepaalt in veel gevallen de instantie die de gesubsidierde plaatsen verdeelt, hoeveel behoefte er aan kinderopvang is.

Als de ouders zelf het budget hanteren, dan zou aan de werkelijke vraag naar kindplaatsen moeten worden voldaan.