50.000 werklozen erbij in een jaar

De werkloosheid is in het vierde kwartaal van 2002 gestegen tot gemiddeld 182.000 mensen. Dat zijn er 47.000 meer dan in dezelfde periode een jaar eerder en 10.000 meer dan in het derde kwartaal van 2002.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) verklaarde de toename vanochtend met de economische teruggang en de daarmee gepaard gaande sterk verminderde groei van de werkgelegenheid.

Na verwijdering van seizoenseffecten zou de werkloosheid uitkomen op 180.000 mensen, 56.000 meer dan een jaar eerder en zesduizend meer dan het derde kwartaal van 2002.

De werkloosheid kwam in het vierde kwartaal uit op 2,5 procent van de beroepsbevolking. Over heel 2002 is dat gemiddeld 2,3 procent, tegen 2,0 procent in 2001.

De geregistreerde werkloosheid nam bij mannen in absolute getallen sterker toe dan bij vrouwen: 14.000 tegen 10.000 nieuwe werklozen. De werkloosheid is met 2,6 procent tegen 2,1 procent bij vrouwen groter. Omdat vrouwen minder staan ingeschreven als werkzoekend, is dat verschil volgens het CBS nog groter.