Voordracht voorzitters GroenLinks

De kandidatencommissie van GroenLinks heeft vanmorgen de ex-wethouders Herman Meijer (Rotterdam) en Frank Köhler (Amsterdam) voorgedragen als voorzitter van GroenLinks. Op een congres op 15 februari mogen de leden een keuze maken uit deze twee, en nog drie andere kandidaten. In totaal zijn ongeveer 30 mensen beschikbaar voor de 15 plaatsen in het nieuwe partijbestuur. De huidige voorzitter, Mirjam de Rijk, vertrekt en stelt zich niet herkiesbaar.