Voor financiële media is huidige beurscrisis funest

Financiële tijdschriften hebben het moeilijk. Abonnees lopen weg, adverteerders zijn terughoudend. ,,Economie is even niet meer leuk.''

Beleggers treuren en de financiële media lijden mee. Drie jaar op rij een negatief rendement op de beurs heeft op veel bladen een catastrofale uitwerking gehad. De lezers houden het voor gezien en adverteerders blijven daardoor weg. De misère is vooral groot bij de klassieke beleggingsbladen. Het inmiddels 47 jaar bestaande Beleggers Belangen, een uitgave van Reed Elsevier, zag de afgelopen twee jaar een kwart van de betalende abonnees weglopen. Bij het tijdschrift Beursplein 5 is de klap nog harder aangekomen. Ruim eenderde van de lezers liet weten voortaan maar af te zien van het weekblad.

,,Beleggers zijn gedemotiveerd'', zegt Paul van Engen, hoofdredacteur van Beleggers Belangen. ,,Ze hebben hun aandelen diep in de kast gestopt en houden zich even niet meer met de beurs bezig'', luidt zijn verklaring voor het afkalvende bestand van lezers.

Het was voor het bedrijf Financiële Diensten Amsterdam (FDA) de reden om bij Het FIA Beleggersblad de stekker eruit te trekken. De zeven jaar geleden opgerichte zalmroze weekkrant gooide twee weken geleden de handdoek in de ring na aanhoudende verliezen. Nu was het blad met 3.000 lezers een relatief kleine speler in de sector, maar voor Beleggers Belangen was het abonneebestand interessant genoeg om dit op te kopen. ,,Daarmee kunnen we hopelijk het aantal lezers een beetje opkrikken'', zegt Van Engen.

Ook Beursplein 5 heeft maatregelen genomen in een poging het verder afkalven van het lezersbestand te keren. Twee weken geleden ontvingen de lezers een `aangepast tijdschrift: kleiner formaat, ander papier en volgens hoofdredacteur Karlijn van Overbeek `inhoudelijk kritischer'. ,,Beleggers voelen zich de laatste tijd bedrogen. Daar proberen we nu op in te spelen. We volgen bijvoorbeeld nu analisten en hun aanbevelingen en kijken of die achteraf kloppen.''

Beursplein 5, een uitgave van de Belgische uitgever Tijd (onder meer zakenkrant Financieel Economische Tijd), heeft nu nog 12.000 betalende abonnees tegen ruim 19.000 twee jaar geleden. Beleggers Belangen blijft marktleider met ruim 25.000 betalende lezers. Zowel Van Overbeek als Van Engen schat dat in Nederland het plafond op 50.000 abonnees ligt. Althans, in goede tijden. ,,De oplage van Het Financieele Dagblad dient voor ons als richtsnoer'', zegt Van Engen van Beleggers Belangen.

Maar ook Het Financieele Dagblad (FD) beleeft zware tijden. De oplage van de zakenkrant begon anderhalf jaar geleden te dalen en zit nu op circa 55.000 betalende abonnees, een verlies van circa 12 procent. Daarnaast is een voor het FD belangrijke advertentiemarkt ingestort. Fusies en overnames, waarbij bedrijven via advertenties investeerders informeren, komen nauwelijks meer voor. Om de dalende inkomsten het hoofd te bieden stopt de krant naar verluidt met de dagelijkse bijlage voor de in Nederland verspreide exemplaren van de International Herald Tribune.

Ook zakenweekblad FEM De Week, dat net zoals Beleggers Belangen uit de stal van Reed Elsevier komt, ontkomt niet aan de beursmalaise. In 2000 bedroeg de betaalde oplage nog 28.000, nu schommelt deze rond de 20.000. ,,Dat is te laag'', stelt hoofdredacteur Mike Ackermans. ,,We moeten naar 30.000.'' Maar hoeveel tijd hij het blad daarvoor geeft, weigert hij aan te geven. ,,Dit jaar moet er een duidelijke groei inzitten. En als dat niet lukt, wordt het moeilijk. Maar ieder land heeft een zakenweekblad, zelfs België. Waarom zou dat niet in Nederland lukken?''

Ackermans krijgt hulp van Avanta, het zakenblad voor vrouwen dat Reed Elsevier onlangs heeft opgedoekt wegens een gestaag slinkend abonneebestand en structureel tekortschietende advertentie-inkomsten. Een groot deel van de duizenden abonnees moet over naar FEM De Week. ,,Hoewel er geen vrouwenhoekje in FEM komt'', zegt Ackermans. ,,Maar aan vrouwelijke managers zullen we natuurlijk aandacht besteden.''

Het binnenhalen van de Avanta-abonnees is niet voldoende. FEM heeft daarnaast een metamorfose ondergaan. De titel FEM De Week is verdwenen – het is nu FEM Business, een knipoog naar het Amerikaanse Business Week. De opmaak is voortaan `drukker', er is gekozen voor een andere letter, het papier is dunner en de onderwerpkeuze is volgens Ackermans ,,scherper gericht op het bedrijfsleven''. ,,Het oude FEM was te breed. Er stonden te veel verhalen in die te weinig met ondernemen hadden te maken.'' Ondertussen hopen de hoofdredacteuren van de diverse tijdschriften op herstel van de financiële markten. Maar dit jaar blijft een echt herstel uit is de unanieme opvatting. Of zoals Ackermans het formuleert: ,,Economie is even niet meer leuk.''

    • Mark Houben