Televisiedebat

Het eerste en enige duidelijke en betrouwbare journalistieke commentaar op het veelbesproken televisiedebat van vrijdagavond jl. was dat van Maarten Huygen in NRC Handelsblad van 6 januari. Daarin worden alle visuele en vooral auditieve aspecten van het debat met kennersblik en kennersoren besproken. Voor ieder weldenkend mens moet het een raadsel zijn hoe uit een dergelijk debat bruikbare informatie voor de nog twijfelende kiezer is te putten.

Het debat had meer weg van een meervoudige verbale bokswedstrijd, waarbij iemand op punten kan winnen. Overwinnaar is degene, die in staat is zijn begonnen volzin tot het einde uit te spreken. Van enige timing van ieders uitgesproken deelname is geen sprake. RTL is niet de enige omroep, die bij het organiseren van televisiedebatten volkomen faalt. Men zou een voorbeeld moeten nemen aan het voortreffelijk georganiseerde debat op de Duitse televisie tussen Schröder en Stoiber vlak voor de Duitse verkiezingen van het vorig jaar.

Op deze manier oogst een politicus, die weigert aan een dergelijk debat deel te nemen, eerder een aanbeveling dan een verwijt.

    • W.B.R. Schriks