Tekort op de rijksbegroting valt hoger uit

De winstbelasting van bedrijven over 2002 valt lager uit dan verwacht. Omdat er in totaal 1,5 miljard euro minder aan winstbelasting is geïnd, ontstaat er een groter dan verwacht gat op de begroting.

In plaats van een tekort van 0,7 procent van het bruto binnenlands product, zoals twee maanden geleden nog werd verwacht, ontstaat nu een tekort van 0,9 procent (4 miljard euro). Dat heeft het ministerie van Financiën gisteren bekend gemaakt.

De uitgangspositie van het nieuwe kabinet verslechtert daarmee nog verder, zodat de te vormen coalitie zich nog harder moet inspannen om het begrotingsgat te dichten.

Het oplopende tekort wordt voornamelijk veroorzaakt door tegenvallende belastinginkomsten, waarvan de winstbelasting de grootste klap veroorzaakt. Door de verslechterde economische situatie is de winst van bedrijven vorig jaar flink gedaald. De belasting daarover brengt derhalve ook minder op. Ook de BTW-inkomsten vallen tegen. In totaal vallen de belastingen 2,3 miljard euro tegen.

Daar staat tegenover dat de verschillende departementen allemaal meevallers hebben. In totaal bedraagt de meevaller ongeveer 1 miljard. Ook de sociale fondsen, waar de werkgevers en werknemerspremies in gestort worden, hebben een klein overschot, van 0,2 miljard euro.

Demissionair minister Hoogervorst van Financiën (VVD) laat desgevraagd weten dat ,,de cijfers veel slechter zijn dan verwacht.'' Hoogervorst: ,,Ze zijn slechter dan in de Najaarsnota voorzien, slechter ook dan de latere bijstelling van het Centraal Planbureau. De vennootschapsbelasting loopt altijd voorop in de conjuncturele cyclus. De cijfers duiden er ook op dat het slecht gaat met het Nederlandse bedrijfsleven. Of dit ook een trend is voor de komende maanden? Laat ik het zo zeggen: ik verwacht niet dat we dit even in drie maanden inlopen.''

Het uiteindelijke tekort over 2002 kan volgens Financiën nog wijzigen als ook belastingontvangsten over januari 2003 bekend zijn. Daarna zijn nog bijstellingen te verwachten in het Financieel Jaarverslag wanneer ook meer informatie beschikbaar is over de lagere overheden en de sociale fondsen.