`Stroomvoorziening blijft zorgen baren'

Het is onzeker of de stroomvoorziening in Nederland op de middellange termijn voldoende gegarandeerd is. Dit blijkt uit een onderzoek van consultancybureau Cap Gemini Ernst & Young onder deelnemers in de elektriciteitsector. Het risico voor onvoldoende stroom ligt de komende drie tot vijf jaar niet alleen in mogelijke problemen met de elektriciteitsnetwerken, maar vooral in de afhankelijkheid van stroomimporten uit het buitenland, zo stelt Cap Gemini in het jaarlijkse rapport `Trends in Energy 2003'.

De afgelopen week is er veel commotie ontstaan nadat bleek dat energiebedrijf Eneco onvoldoende monteurs in dienst heeft waardoor storingen minder snel verholpen kunnen worden. Gisteren bleek dat stroomproducenten vrezen dat heel Nederland enkele malen per jaar zonder elektriciteit kan komen te zitten omdat de kwaliteitseisen die de overheid aan het netwerk stelt onder de maat zijn.

Volgens C. IJsbrandy, hoofd van de energieafdeling van Cap Gemini, is de paniek van de afgelopen week niet nodig. De betrouwbaarheid van de netwerken is volgens hem hoog en de gemiddelde uitval van 31 minuten, zoals gemeten in 2001, ,,extreem goed''. Alleen in Duitsland waren er minder storingsminuten. IJsbrandy stelt echter dat de onvoorspelbare regelgeving en het ontbreken van een consistente energiepolitiek door de overheid voor grote onzekerheid in de branche zorgt waardoor ook investeringen soms worden uitgesteld.

Deze onzekerheid is ook een belangrijke reden waardoor volgens IJsbrandy productiecapaciteit in Nederland in de mottenballen wordt gezet en de import vanuit het buitenland toeneemt. ,,Dit is een keuze. Maar het kan betekenen dat we over een paar jaar afhankelijk zijn van importen uit het buitenland. En als het erg koud is en de vraag is groot, zullen leveranciers in Duitsland eerst de Duitse klanten helpen voordat ze bereid zijn te exporteren naar Nederland'', aldus IJsbrandy.

Sinds 2000 is er, behalve wat windenergie, geen grote capaciteit in Nederland bijgebouwd. Momenteel groeit het stroomverbruik in Nederland jaarlijks zo'n 2,7 procent. Er staan wel enige gascentrales in de steigers, maar deze zijn pas rond 2007 klaar.