Stroomstoring 2

Eneco heeft in een paginagrote advertentie (13 januari) gereageerd op het artikel dat in deze krant verscheen inzake de problematiek die samenhangt met de privatisering van openbare nutsbedrijven. Die advertentie is ondertekend door zowel de Raad van Bestuur, de Directies Energie Infra Services en Netbeheer alsmede de Centrale Ondernemingsraad Eneco Energie. Wat opvalt is dat in die annonce slechts de mogelijkheid wordt geboden om te telefoneren met de dienst `klantenservice' (in het actuele jargon een call center) maar dat geen enkele indicatie wordt gegeven inzake het adres (of meer formeel: de zetel) van deze onderneming. De anonimiteit die Eneco daardoor creëert is nu net wat de privatiseringsgolf in Nederland heeft veroorzaakt: je hebt er als burger geen vat meer op.

    • Rob van Kooy