Pensioenen HBG naar Zwitserleven

Zwitserleven heeft met terugwerkende kracht tot 1 januari de pensioenverplichtingen overgenomen van het pensioenfonds van bouwer HBG, vorig jaar gekocht door collega BAM. Het gaat om een belegd vermogen van 600 miljoen euro. De pensioenopbouw over toekomstige dienstjaren van het HBG-personeel wordt ondergebracht bij de Stichting Bedrijfspensioenfonds voor de Bouwnijverheid. Zwitserleven heeft met haar vermogensbeheerder een constructie ontwikkeld die de pensioenuitkeringen garandeert en waarbij het huidige aandelenbelang gahandhaafd kan blijven.