Patiënten lijden door wachten

Zo'n 15 tot 30 procent van de patiënten die wachten op een niet-spoedeisende operatie ondervindt daar aanzienlijke fysieke, psychologische en sociale problemen van. Dat blijkt uit een gezamenlijk onderzoek van artsenfederatie KNMG, de Orde van Medisch Specialisten en de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde, dat vandaag aan demissionair minister De Geus van Volksgezondheid is aangeboden.

Het is voor het eerst dat onderzoek is gedaan naar hoe patiënten het wachten op een operatie ervaren. Uit het onderzoek blijkt eveneens dat patiënten veel langer moeten wachten dan de twee jaar geleden vastgestelde streefnormen. In die zogenoemde Treeknormen bepaalden medisch specialisten en zorgverzekeraars gezamenlijk dat alle patiënten binnen zeven weken na plaatsing op de wachtlijst geopereerd zouden moeten worden. Maar uit het onderzoek blijkt dat mensen met spataderen gemiddeld 145 dagen moeten wachten, liesbreukpatiënten 109 dagen, galsteenpatiënten 106 dagen.

Patiënten met ernstige klachten worden bovendien niet eerder geholpen dan patiënten met weinig klachten, zo blijkt uit het onderzoek. De onderzoekers bepleiten dat specialisten patiënten die meer klachten hebben hoger op de wachtlijst plaatsen. Hoogleraar P. Vierhout, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Heelkunde: ,,Hoe langer iemand wacht, hoe langer vaak ook de herstelperiode na de operatie.'' De Geus laat naar aanleiding van het rapport een onderzoek uitvoeren naar wachttijdregistratie. Om de ernst van de aandoening te bepalen moeten objectieve criteria worden opgesteld.

Voor het onderzoek zijn tussen juni 2001 en januari 2002 in 27 algemene ziekenhuizen 489 patiënten ondervraagd die wachtten op een niet-spoedeisende operatie. Een aantal patiënten daarvan ondervindt aanzienlijke sociale gevolgen van het wachten. Vierhout: ,,Het gaat om een groep mensen waarvan de klachten tijdens het wachten sterk toenemen. Galsteenpatiënten bijvoorbeeld gaan niet meer op reis, niet meer op familiebezoek, uit angst voor aanvallen.''

Uit het onderzoek blijkt ook dat patiënten het minder erg vinden om te wachten als zij weten wanneer zij geopereerd worden.

    • Esther Rosenberg