Kontje

De druiven beginnen voor zijn tegenstanders al zuur te worden nog voor Wouter Bos ze heeft kunnen plukken. Paniek alom. Wat te doen als je het in het debat niet van hem kunt winnen? Herben begint weer voor Melkert te waarschuwen, alvorens naar Italië af te reizen om het graf van zijn vermoorde leider met dezelfde demagogische kletskoek te bezoedelen. Bij het CDA denken ze een ander antwoord gevonden te hebben: begin over Wouters kontje.

Kamerlid Gerda Verburg in de Volkskrant: ,,We horen de hele dag dat Bos zo charmant en aantrekkelijk is. Ik vernam zelfs dat hij een lekker kontje heeft. (...) Met alleen een lekker kontje kun je het land niet regeren. Voor de inhoud, voor daadkrachtig beleid, moet je bij Balkenende zijn.''

Wat leert dit citaat ons? Enkele niet onbelangrijke feiten.

In de eerste plaats blijkt er bij het CDA nog een wereldvreemdheid te heersen, die de kloof tussen de CDA-politicus en de kiezer onoverbrugbaar groot kan maken. Geen wonder dat ze zich daar bezorgd maken over de uitkomst van de verkiezingen. Iedere burger weet immers dat lekkere kontjes niet alleen het land regeren, maar de hele wereld zo lang als ze bestaat. Zonder lekkere kontjes was de mensheid al lang uitgestorven.

De geschiedenis bevat heel wat voorbeelden van prominente politici die volledig doordrongen waren van dit besef en er ook naar handelden. Er gaan zelfs geruchten dat er ook wel eens een toevallige CDA'er onder deze politici was, maar bij gebrek aan harde feiten durf ik daar niet verder op in te gaan.

Hoe komt het dat het CDA zich als partij op dit gebied nog zo krampachtig gedraagt? Heeft Onze Lieve Heer te weinig lekkere kontjes uitgedeeld toen hij het CDA schiep? Ik heb er bij Gerda Verburg nooit zo op gelet wat overigens al een veeg teken is – maar een nader onderzoek moet duidelijkheid kunnen verschaffen.

Toch bestaan er bij het CDA, hoe preuts ook, kennelijk wel bepaalde criteria omtrent de lekkerheidsgraad van kontjes. Dit leid ik af uit de zin: ,,Voor de inhoud, voor daadkrachtig beleid, moet je bij Balkenende zijn.''

Ik kan deze zin maar op één manier interpreteren: bij het CDA zijn ze ervan overtuigd dat Balkenende in ieder geval niet over een lekker kontje beschikt. En inderdaad: hoe daadkrachtig het beleid van Balkenende ook zou kunnen zijn, met `de daad' als zodanig associeer je hem zeker niet. Hij laat zich op tv wel graag interviewen door lekkere kontjes, maar dat is iets heel anders.

Ik vraag me dan ook af of het CDA er verstandig aan doet nog langer op Balkenende als premier te wedden. Kan hij niet beter, net als Bos, in de Kamer als politiek leider fungeren en Maria van der Hoeven, zijn huidige nummer twee, als premier naarvoren schuiven? Haar kontje is misschien wat rooms, maar ik weet uit ervaring dat dit geen nadeel hoeft te zijn.

Het aardige neveneffect van zo'n beslissing kan zijn dat de verkiezingsstrijd de laatste dagen een heel nieuwe wending krijgt. Er ontstaat dan een soort nek-aan-nekrace tussen de kontjes vergeef me het beeld – van Maria van der Hoeven en van Job Cohen, de premierkandidaat van Bos. Als ik PvdA'er was, zou ik niet helemaal gerust zijn op de afloop.

    • Frits Abrahams