Hirsi Ali op eigen titel op campagne

Op heel eigen wijze trekt het VVD-kandidaat-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali zwaarbewaakt door Nederland. Haar felste aanvallen zijn gericht tegen de islam en tegen de sociaal-democratie. Maar haar standpunten zijn niet van de VVD.

,,Ik ben er niet op de eerste plaats op uit om stemmen te winnen', zegt Ayaan Hirsi Ali voor aanvang van een van de drukbezochte VVD-bijeenkomsten, waar zij het woord neemt. De bijdrage van Hirsi Ali aan de VVD-campagne is volstrekt afwijkend van alle andere bijeenkomsten die de politieke partijen dezer dagen organiseren.

De kandidaat, nummer zeventien op de VVD-lijst, wordt sinds vorig jaar de bedreigingen tegen haar leven begonnen nog altijd zwaar bewaakt – voor een VVD-bijeenkomst gisteravond in Amsterdam moesten belangstellenden zich van tevoren hebben aangemeld. Daarnaast is het vooral de inhoud van Ali's interventies die afwijkt: waar andere kandidaten zich over het algemeen uiten over concrete beleidsvoorstellen, houdt de politicologe van Somalische komaf, die vorig jaar een geruchtmakende overstap maakte van PvdA naar VVD, vooral ideologische uiteenzettingen.

Die hebben als uitgangspunt de door haar geconstateerde onverenigbaarheid van islam met emancipatie en integratie in de Nederlandse samenleving – voor moslimvrouwen in het bijzonder. ,,Hun gebrek aan integratie heeft te maken met de vrouwonvriendelijke elementen in de moslim-cultuur', benadrukte zij gisteren wederom in Amsterdam. Daarnaast wijst zij op de noodzaak van `individualisme' als voorwaarde voor emancipatie.

Die waarden acht zij in beter handen bij de VVD dan bij haar vorige partij, de PvdA: ,,De liberale vrijheid spreekt mij meer aan dan de lege huls die solidariteit heet'. Een felle aanval deed Ali gisteren op de Amsterdamse burgemeester Job Cohen, die vorig jaar een pleidooi hield om nieuwkomers in de samenleving via hun geloof te benaderen, en daarmee volgens Ali heeft laten zien ,,mensen van individualisme en kennis te willen uitsluiten, en hen te willen opsluiten in geloof en traditie'.

Hirsi Ali, die zegt op haar zwaarbewaakte tournee ,,momenten van angst en onzekerheid te kennen' gaat graag en fel in debat met critici in de zaal. Die zijn overigens veruit in de minderheid – het publiek op de bijeenkomsten bestaat in overwegende mate uit autochtone Nederlanders, die meestal van hun bewondering blijk geven.

Op een bijeenkomst in Leiden verweet een uit Eritrea afkomstige man haar ,,een heel gevaarlijk standpunt', omdat zij maatschappelijke achterlijkheid voorstelt als een gevolg van het aanhangen van de islam. ,,Er zijn vele soorten islam, en er is een verschil tussen religie en cultuur. Met jouw uitspraken zaai je haat tegen mensen'.

,,Als in de koran staat dat je je vrouw mag slaan, zie ik niet in waarom ik mijn mening niet mag hebben', antwoordde Ali.

Ali voert voorshands op eigen titel campagne, en is binnen de VVD nog niet de officiële vertolker van VVD-standpunten inzake integratie, aldus de VVD. Voor dat onderwerp is Henk Kamp, die zich kandidaat stelt voor het ministerschap van Vreemdelingenzaken en Integratie, in de campagne de eerste woordvoerder. Kamp is, net als lijsttrekker Zalm, een tegenstander van het verlenen van een zelfstandige verblijfsstatus aan vrouwen van immigranten, omdat daarmee een nieuw kanaal voor grootschalige immigratie zou worden gecreëerd. Ali is daar echter voor, omdat het kan bijdragen aan de juridische bescherming van mishandelde vrouwen.

Ali hoopt na de verkiezingen haar VVD-fractiegenoten daarvan te overtuigen, zegt ze. In een tv-debat met het PvdA-Kamerlid Albayrak deed Ali het deze week voorkomen dat het al zover was, maar dat is onjuist. In Amsterdam deed zij overigens een beroep op haar eigen VVD om ,,de invulling van het liberalisme van vrijblijvendheid naar verantwoordelijkheid te tillen'.

Gerectificeerd

Hirsi Ali

In het artikel Hirsi Ali op eigen titel op campagne (16 januari, pagina 2) staat dat Ayaan Hirsi Ali nummer zeventien is op de VVD-lijst van kandidaten voor de Tweede Kamer. Zij staat op de zestiende plaats.