Geen rechtszaak Syntus tegen commissarissen

De ondernemingsraad van het Achterhoekse vervoersbedrijf Syntus heeft een klacht bij de ondernemingskamer over de raad van commissarissen ingetrokken. De ondernemingsraad eiste in de procedure, die vandaag zou dienen, dat de aandeelhouders NS en Connexxion onafhankelijke commissarissen bij Syntus zouden benoemen. De huidige commissarissen, C. Anker (Connexxion) en M. Niggebrugge (NS) maken zich volgens de ondernemingsraad schuldig aan belangenverstrengeling.

De OR besloot gistermiddag de gerechtelijke procedure te staken omdat het vreesde niet ontvankelijk verklaard te worden. De NS en Connexxion stellen in hun verweerschrift dat de ondernemingskamer de klacht niet kan behandelen omdat Syntus geen structuurvennootschap is, maar een BV.

De raad van commissarissen van Syntus wil volgende week met de ondernemingsraad om tafel gaan zitten om te proberen het conflict op te lossen. De OR houdt vooralsnog vast aan zijn standpunt en beraadt zich op andere acties. De OR wordt hierbij gesteund door de vakbonden. Bestuurder P. van der Molen van FNV Bondgenoten vindt het ongewenst dat NS en Connexxion eigen directeuren als commissarissen benoemen bij een bedrijf dat met de moederbedrijven moet concurreren. ,,We wilden af van het NS-monopolie, maar halen het via de achterdeur weer binnen.' Connexxion en de NS bezitten ieder eenderde van de aandelen van Syntus, dat sinds 1999 het bus- en treinvervoer in de Achterhoek verzorgt. De overige aandelen zijn in handen van het Franse Keolis.