FNV verliest in één jaar 3.500 leden

De vakcentrale FNV is over 2002 circa 3.500 leden kwijtgeraakt, wat gelijk staat aan 0,3 procent van het totale ledenaantal (1,23 miljoen). Een woordvoerder van de FNV heeft dit gisteren bevestigd. Hij stelt wel dat de cijfers een vertekend beeld opleveren. Volgens hem telt de vakbeweging al sinds jaar en dag de leden in de periode van 1 januari tot 1 december en dan is er sprake van een lichte stijging. De winst komt vooral uit de zogeheten overheidsbonden. De kleinere vakcentrale Unie MHP noteerde over 2002 een verlies van 6.000 leden en kwam uit op 200.000 leden.