Clochards

In Frankrijk zijn deze winter acht clochards doodgevroren. De prefect van Parijs gaf onder verwijzing naar de wettelijk verplichte hulp aan personen in nood opdracht om de zwervers desnoods met zachte dwang naar het opvangcentrum te dirigeren. Ineens zag je overal agenten aan mouwen van mottige jassen trekken. Cameraploegen zoomden in op rode neuzen tussen vodden. Kranten deden relaas van de treurige jeugd van de spraakzaamsten.

Met de mildere temperaturen is ook hun rust weergekeerd. Kijk, daar draait er zich net één loom om op zijn metrorooster.

    • Pieter Kottman