CBS verhoogt groeiprognose

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft vandaag de economische groei in het derde kwartaal van vorig jaar naar boven bijgesteld. In zijn tweede raming komt het CBS uit op een groei van het binnenlands bruto product - de som van alle goederen en diensten - van 0,5 procent ten opzichte van een jaar eerder. Eerder ging het instituut op basis van voorlopige cijfers uit van een groei van 0,3 procent. De groei in het derde kwartaal is een bescheiden verbetering vergeleken met de nulgroei in het eerste halfjaar.