School staat hoofddoek in klas toch toe

Het meisje Jasmin Bensid uit groep acht van de protestants-christelijke basisschool Timotheus in Amsterdam mag toch haar hoofddoek ophouden in de klas. Dat heeft het bestuur van de school gisteren besloten.

Vorige week maandag werd het twaalfjarig meisje van school gestuurd omdat zij weigerde haar hoofddoek af te doen in de klas. De schooldirecteur A. Winkelman beriep zich op de schoolreglementen, waarin staat dat het dragen van mutsen, petten en hoofddoeken in de klas niet is toegestaan.

De vader van het meisje, A. Bensid diende een klacht in bij het Amsterdams Meldpunt Discriminatie. Hij vond het verbod een aanval op de islamitische geloofsovertuiging van zijn dochter. Na een kerstvakantie in Marokko had Jasmin zelf besloten dat ze haar hoofddoek wilde ophouden `omdat dat van de koran moet'. Tot vandaag heeft het meisje niet in klas mogen zitten.

De maatregel van de school leidde tot veel ophef. Volgens bestuurslid R. Niehe is de school verscheidene keren door `ons onbekende' stichtingen bedreigd. ,,Maar we kregen ook juist steunbetuigingen uit andere hoeken.'' Bij het gesprek tussen de vader van het meisje en het bestuur en de schooldirectie zat ook de wijkagent. Dat wilde de politie.

Het Meldpunt Discriminatie oordeelde dat de school in strijd met de vrijheid van geloofsuiting handelde. Ook de Amsterdamse wethouder van Onderwijs, R. Oudkerk, vond dat de school verkeerd handelde door het meisje de klas uit te sturen. Onderwijsminister Van der Hoeven stelde de school in het gelijk. Volgens haar hebben scholen het recht een kledingvoorschrift te hanteren en zouden leerlingen die zich daar niet aan willen houden een andere school moeten kiezen. De onderwijsinspectie zal nader onderzoeken of zo'n kledingvoorschrift inderdaad mag.

Bestuurslid Niehe zegt dat de school de regel jaren geleden ,,in alle onschuld'' heeft opgesteld. ,,Er is een lijn getrokken met alle soorten hoofddeksels, zonder welke religieuze bijsmaak dan ook.'' Maar, zegt hij, er zat ook een pedagogische gedachte achter.

,,De school wilde de islamitische ouders duidelijk maken dat de sfeer in de klas net zo veilig is als in een thuissituatie. Moslimmeisjes dragen thuis ook geen hoofddoek.''