Producenten vrezen tekort aan stroom

De normen die de overheid stelt aan beheerders van het elektriciteitsnet zijn volgens producenten en grootverbruikers van stroom onder de maat. In een recente vergadering is door stroomproducenten de vrees uitgesproken dat in de toekomst ,,heel Nederland een paar keer per jaar zonder stroom komt te zitten''.

Dit bericht uit het Financieele Dagblad van vandaag is bevestigd door S. Marbus van EnergieNed, koepel van producenten en netbeheerders. Hij voegt er echter aan toe dat de netbeheerders de visie van de producenten overtrokken vinden. ,,De beheerders steken er hun handen voor in het vuur dat het huidige hoge niveau van zekerheid in de stroomvoorziening gehandhaafd kan worden'', zegt hij. Ook de Dienst Uitvoering en Toezicht Energie (Dte) vindt de vrees van de producenten niet reëel.

De zaak draait om een al jaren slepend belangenconflict over kwaliteitsnormen die de Dte stelt aan de stroomnetten. Deze kwaliteitsnormen bepalen onder meer welke risico's op storingen genomen kunnen worden. De stroomnetten zijn in beheer bij bedrijven als Nuon en Eneco. Grootverbruikers en producenten, zoals Reliant en Eon, vrezen dat de Dte binnen een maand nieuwe normen gaat invoeren die zijn ingegeven door de belangen van de beheerders. Deze ,,te slappe'' eisen kunnen leiden tot een ,,forse stijging'' van het aantal stroomstoringen, menen de producenten. Zo heeft producent Reliant Energy de vrees dat ,,heel Nederland zonder stroom kan komen te zitten'', aldus een woordvoerder van Reliant.

De producenten hebben eerdere normen van de Dte via het College van Beroep voor het Bedrijfsleven (Cbb) bestreden. Hierin zijn de producenten vorig jaar in het gelijk gesteld. Om die reden bereidt de Dte nu een nieuw besluit voor kwaliteitsnormen voor. De netbeheerders hebben hiervoor voorstellen gedaan die aan de andere spelers op de stroommarkt zijn voorgelegd. De Dte verwacht binnen een maand een besluit te nemen maar benadrukt, aldus een woordvoerder, dat nog niet is beslist of de voorstellen van de netbeheerders worden overgenomen.