`President van Europa voor 5 jaar'

Duitsland en Frankrijk zijn het gisteren eens geworden over een voorstel voor herziening van het bestuur van de Europese Unie. Ze bepleiten een vaste president van de Europese Unie en ze willen dat de voorzitter van de Europese Commissie wordt gekozen door het Europees Parlement.

Het akkoord werd gisteren beklonken tijdens een diner van de Franse president, Jacques Chirac, en de Duitse bondskanselier, Gerhard Schröder, in Parijs. De president van de Europese Unie zou door de regeringsleiders van de EU-lidstaten gekozen moeten worden voor een periode van vijf jaar, of van tweeëneenhalf jaar met de mogelijkheid van een tweede termijn.

Chirac en Schröder weigerden details te geven. Zo is onduidelijk wat zij willen met het huidige systeem waarin het voorzitterschap van de Europese Unie halfjaarlijks rouleert tussen de EU-lidstaten. Denkbaar is dat de voorgestelde president alleen de Europese toppen (van de regeringsleiders) en de periodieke bijeenkomsten van de ministers van Buitenlandse Zaken gaat leiden, terwijl het voorzitterschap van de bijeenkomsten van de vakministers op de overige beleidsterreinen blijft rouleren. In dat geval zou de EU aan het hoofd een trojka krijgen van een vaste president voor de hoofdlijnen van de Europese politiek, een roulerende voorzitter voor de verschillende vakraden en een gekozen voorzitter van de Europese Commissie. Het Frans-Duitse voorstel zal, hoe dan ook, een belangrijke rol gaan spelen in de Conventie over de toekomst van Europa. [Vervolg CONVENTIE: pagina 4]

CONVENTIE

Kritiek op vaste EU-president

[Vervolg van pagina 1] De Europese Conventie van regeringsvertegenwoordigers en parlementariërs buigt zich momenteel over de toekomstige inrichting van het bestuur van de Europese Unie. Deze Conventie, onder voorzitterschap van de Franse ex-president Giscard d'Estaing, zal komende zomer voorstellen doen, waarover de EU-regeringsleiders vervolgens moeten beslissen.

Het Frans-Duitse compromis zal door de Conventie niet zonder meer worden overgenomen. Volgens de socialistische Europarlementariër Klaus Hänsch, die lid is van het presidium van de Conventie, zal het als één van de vele voorstellen voor een president van de Europese Unie worden behandeld. Hij zei vanmorgen in Straatsburg, waar het Europees Parlement bijeen is, dat binnen de Conventie veel bezwaren bestaan tegen zo'n president. Hij wees erop dat Schröder en Chirac zich niet over de belangrijke kwestie hebben uitgesproken wat de afbakening bevoegdheden van een Europese president en een voorzitter van de Europese Commissie moet zijn.

CDA-Europarlementariër Hanja Maij-Weggen, eveneens lid is van de Conventie, noemde het Frans-Duitse compromis ,,controversieel''. Zij voelt meer voor een president van de Europese Unie die tegelijkertijd voorzitter van de Europese Commissie is. Dit voorstel heeft ook de steun van Romano Prodi, de huidige voorzitter van de Europese Commissie. Zo'n Europese president zou de leiding hebben van de bijeenkomsten van de Europese regeringsleiders.

Het Frans-Duitse voorstel is een compromis. Duitsland hecht sterk aan een gekozen voorzitter van de Europese Commissie, de instelling die verantwoordelijk is voor uitvoering, beheer en controle van het EU-beleid. Frankrijk is verklaard voorstander van versterking van de positie van het voorzitterschap.

Opmerkelijk is dat ook de Deense premier Anders Fogh Rasmussen zich vandaag uitspreekt voor de benoeming van een vaste president voor de Europese Unie die in mei 2004 waarschijnlijk wordt uitgebreid met tien nieuwe lidstaten. Denemarken was tot ver tegen een vaste president.