`Pensioentekorten in 2004 verdwenen'

De pensioenfondsen maken meer haast met het oplossen van hun acute financiële problemen dan tot nu bekend was.

Dat zegt pensioenwaakhond Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) in reactie op een gisteren gepresenteerd rapport van de pensioenwereld, die meer tijd wil om haar financiële positie op orde te brengen na de kolossale beleggingsverliezen van de afgelopen drie jaar.

In september dacht de PVK nog dat ongeveer 300 van de bijna 1.000 pensioenfondsen op een tekort afstevenden, medio december waren dat er 138 en nu blijkt dat ,,vrijwel ieder'' fonds het ongewenst vindt om een tekort te hebben en maatregelen neemt. Dezer dagen moeten pensioenfondsen met een (dreigend) tekort een herstelplan inleveren bij de toezichthouder.

Op basis van de eerste tientallen plannen denkt de PVK dat de ,,problemen met onderdekking, over het gehele pensioenveld bezien, over een jaar vrijwel volledig zullen zijn verdwenen.''

In een gesprek met Trouw zegt voorzitter D. Witteveen van de PVK: ,,We hebben ons met z'n allen, ook de PVK, in de jaren negentig in slaap laten sussen.'' De hoge rendementen verhulden volgens hem een duur pensioenstelsel, waarvoor werknemers en bedrijven te weinig premie betaalden.

Achtergrond: pagina 20