Opbrengst lokale heffingen stijgt met 7,5 procent

De heffingen van provincies, gemeenten en waterschappen stijgen in 2003 met 7,5 procent. De totale lokale lasten voor burgers en bedrijven komen hierdoor uit op 8,8 miljard euro. Dat blijkt uit de voorlopige resultaten van een onderzoek door het Centraal Bureau voor de Statistiek naar de begrotingen van lagere overheden. De gemeenten innen dit jaar 6,1 miljard euro aan heffingen, de rest gaat naar de provincies en de waterschappen. De onroerende zaakbelasting levert de gemeenten naar verwachting 2,9 miljard euro op. Eigenaren gaan in totaal 7,5 procent meer betalen in 2003, gebruikers 9,2 procent. De opbrengsten van bouwleges en parkeerbelasting stijgen met meer dan 10 procent.