Nederlands wel vaker verplicht op school

Het verbod op het spreken van andere talen dan het Nederlands komt op meer scholen voor, blijkt uit een rondgang. Veel scholen hebben het verbod op het spreken van andere talen in de les of op het schoolplein expliciet in de schoolgids vastgelegd. Bovendien zeggen veel scholen streng toe te zien op de voertaal van hun leerlingen.

Het Erasmiaans Gymnasium in Rotterdam, waar veel Turkse en Marokkaanse kinderen op zitten, heeft in de schoolgids vastgelegd dat een andere taal spreken verboden is. En het werkt, zegt rector M. Berkhout. ,,Ook de allochtone leerlingen spreken nu altijd Nederlands onder elkaar.'' Op het schoolplein en in de les worden scholieren die toch een andere taal spreken, daar altijd door een docent op aangesproken, zegt Berkhout. ,,Veel kinderen komen thuis ook niet met het Nederlands in aanraking, dus is het noodzakelijk dat ze dat op school wel doen.''

Op basisschool Loven in Tilburg, waar ook is afgesproken dat Nederlands de enige voertaal is, komt het af en toe nog wel eens voor dat kinderen toch Turks of Berbers met elkaar spreken. ,,Zeker bij ruzies op het schoolplein gebeurt dat nog wel'', zegt directeur A. Hermsen. De school tolereert andere talen niet. ,,Het wordt voor ons heel onoverzichtelijk en moeilijk beheersbaar, omdat we niet meer weten wat ze zeggen.''Hoeveel scholen streng toezien op de taal op school, wordt door de Onderwijsinspectie niet bijgehouden. Uit cijfers van de inspectie blijkt wel dat de meerderheid van de scholen in Friesland naast Nederlands ook Fries in de les wordt gesproken.