Linkse partij boekt weer ledenwinst

Het aantal mensen dat lid is van een landelijke politieke partij is vorig jaar flink gegroeid. De stijging is een opvallende trendbreuk na jaren van afnemende ledenaantallen.

Dat blijkt uit een gisteren gepubliceerd onderzoek van het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP). In totaal steeg het aantal mensen dat lid is van een politieke partij per saldo met 20.388 (7 procent) tot ruim 310.000 personen. Het aantal leden van partijen die zitting hebben in de Tweede Kamer steeg met in totaal 15.000 personen.

De linkse partijen profiteerden het meest van de stijging. Koploper is de SP, de partij van Jan Marijnissen kreeg er 9.115 leden bij, een stijging van 33 procent. Ook GroenLinks groeide fors, van 15.037 naar 18.469, een stijging van 3.432 leden (23 procent). De PvdA, die sinds het midden van de jaren tachtig haar ledenaantal onafgebroken zag dalen, kreeg er 2.688 leden bij (4,7 procent). D66 groeide met 523 leden (4,3 procent).

Van de niet-linkse partijen boekte alleen het CDA een kleine winst, met 1.000 nieuwe leden (1,3 procent). De VVD verloor er 1.050 (-2,2 procent) en ook de Christen Unie (-250) en de SGP (-407) zagen hun ledenbestand slinken.

De stijging komt voor een flink deel van op rekening van de nieuwe partijen LPF (4.100) en Leefbaar Nederland (1.237).

De Groningse politicoloog Gerrit Voerman zegt dat de stijging bij de linkse partijen vooral te danken is aan een tegenreactie op de verrechtsing zoals die bij de vorige verkiezingen naar voren kwam. ,,Het lijkt erop dat veel mensen een statement hebben willen maken tegen het antilinkse klimaat.''

Verder stelt Voerman dat het voor het eerst in jaren is dat de grote partijen weer in ledental toenemen. ,,De afgelopen jaren groeiden alleen de kleine partijen. Partijen als SGP en SP verzetten zich tegen het Paarse beleid en dat leverde ze toen leden op.''

Deze weken is de toegenomen interesse van burgers in de politiek ook terug te zien in de campagne. De zaaltjes waar politici, vooral lijsttrekkers, optreden zitten vrijwel allemaal vol en de televisiedebatten worden door miljoenen mensen gevolgd. Ook maken meer burgers dan ooit tevoren gebruik van de stemwijzers op internet. Ondanks de toegenomen aantallen partijlidmaatschappen is het aantal zwevende kiezers groter dan ooit.