`Innovatie loopt gevaar'

Het tekort aan exact-opgeleide werknemers dreigt volgens de Europese Commissie in Nederland een ,,belemmerende factor voor innovatie'' te worden. Dat staat in een rapport over de `globale economische beleidsrichtsnoeren': jaarlijkse beleidsaanbevelingen waarop de lidstaten van de EU elkaar kunnen aanspreken. Ze maken deel uit van de zogenoemde Lissabon-strategie, die inhoudt dat de EU-landen ernaar streven in 2010 de meest concurrerende regionale economie ter wereld te zijn. Volgens de Commissie wordt het steeds moeilijker dit doel te bereiken doordat de lidstaten de afspraken veelal niet nakomen.

De percentages exact-opgeleide academici zijn in Nederland nauwelijks de helft van het EU-gemiddelde. Volgens de Commissie zijn in 2002 ook geen concrete maatregelen genomen. Nederland gaf aan meer inspanningen te willen doen, maar de Commissie wijst erop dat subsidies voor innovatie en universiteiten teruglopen. Nu worden onderzoekers via immigratie aangetrokken.

De Commissie is wel tevreden over de efficiency van onderzoek en ontwikkeling: met bijna 250 patenten per miljoen inwoners behoort Nederland tot (de door Zweden en Finland aangevoerde) kopgroep in de EU. Maar de uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling komen maar net boven het EU-gemiddelde van 1,9 procent van het bruto binnenlands product uit, terwijl het aandeel van het bedrijfsleven onder het EU-gemiddelde ligt. [Vervolg INNOVATIE: pagina 19]

INNOVATIE

Nederland in EU-achterhoede

[Vervolg van pagina 1] Nederland behoort in de EU tot de achterhoede in het aanbieden van overheidsdiensten via internet (e-government).

De Commissie constateert dat de kabeltarieven voor breedband in Nederland tot de hoogste in de EU behoren, wat de ontwikkeling van snel internet afremt.

Demissionair staatssecretaris Atzo Nicolaï van Europese Zaken zei gisteren dat het van cruciaal belang is dat de nieuwe Nederlandse regering haar onderwijsbeleid beter afstemt op de behoeften en kansen van de huidige complexe samenleving. Slecht nieuws van het economisch front mag volgens hem geen excuus zijn in oude fouten te vervallen. ,,De huidige economische situatie is de eerste echte test voor de Lissabon-strategie. Om Europa uit het dal te trekken is snel actie nodig.'' Nicolaï is kandidaat bij de Tweede-Kamerverkiezingen van volgende week voor de VVD.