Helft Nederlanders niet trots op eigen land

Iets meer dan de helft van de Nederlanders (52 procent) is er niet trots op in Nederland te wonen. Dit geldt vooral voor mensen uit de hoogste en laagste sociale klassen. De belangrijkste redenen die zij noemen zijn onvrede met de huidige politieke situatie, de toenemende onveiligheid en het gevoel een buitenlander te zijn in eigen land.

Dat blijkt uit een enquête onder 1.008 mensen door het bureau Research International, die eind december vorig jaar werd afgenomen. Het marketingonderzoeksbureau stelde de vragen niet in opdracht, maar nam ze mee in een zogenoemd omnibusonderzoek voor verschillende bedrijven.

,,Bijna één op de vijf ondervraagden heeft een negatief beeld van de Nederlandse politiek en schaamt zich ervoor. Ze spreken van een soap of een rommeltje'', licht onderzoekster Jacqueline Jonkers toe. ,,15 procent noemt een toenemend gevoel van onveiligheid als reden.

Criminaliteit en zinloos geweld, vaak in combinatie met lage straffen voor de daders, zijn een doorn in het oog. Ook vindt circa 10 procent dat het allochtonenbeleid te wensen overlaat. Deze groep vindt dat er te veel buitenlanders in Nederland wonen en zegt zich buitenlander in eigen land te voelen. Het merendeel van de `niet trotse' hoogopgeleiden zegt de Nederlandse bevolking intolerant, egoïstisch en racistisch te vinden.

Uit het onderzoek blijkt verder dat zich onder de mensen die wel trots zijn op Nederland relatief veel jongeren (tussen de 16 en 24 jaar) en 55-plussers bevinden. Bovendien blijken getrouwde of samenwonende mensen `trotser' dan gescheiden mensen. De onderzoekers vonden geen regionale verschillen in mate van trots of verschillen tussen de antwoorden van mannen en vrouwen.

De ondervraagden die zeggen trots te zijn op Nederland, roemen de welvaart, de vrijheid van meningsuiting en de goede sociale voorzieningen. Jongeren noemen vaak als reden het onderwijs, `Nederland telt mee in de wereld' en `alles is hier goed geregeld'.