Gemeente Breda wil NAC redden door overname stadion

Het college van B en W van Breda heeft de gemeenteraad voorgesteld het stadion van NAC te kopen. Dat heeft wethouder J. Oomen (Financiën) vanmiddag bekendgemaakt. De raad zal op 30 januari beslissen over het voorstel, dat moet bijdragen de noodlijdende voetbalclub van de ondergang te redden.

In het raadsvoorstel staat dat de (eventuele) verkoopprijs 15,7 miljoen euro bedraagt, waarvan de gemeente 13,7 miljoen voor haar rekening neemt en de gemeentelijke investeringsmaatschappij NV BrIM twee miljoen. NAC Investments BV, eigenaar van het stadion, kan door de verkoop haar bankschulden (5 miljoen) en die aan de gemeente (4,2 miljoen) direct aflossen. De andere aandeelhouders van NAC Ivestments BV kunnen worden uitgekocht voor 2 miljoen. Delen van het stadion, waaronder bedrijfsappartementen, blijven in particuliere handen.

Het restant van de koopsom (4,5 miljoen) moet worden gebruikt om de liquiditeitspositie van de profclub te verbeteren. De huur die NAC gedurende dertig jaar betaalt zal de rente en aflossing van het door de gemeente en de NV BrIM geïnvesteerde vermogen volledig dekken. Onderhoud en (wettelijke of door de KNVB gestelde) aanpassingen komen voor rekening van NAC dat geen leningen meer mag afsluiten zonder toestemming van de gemeente. De gemeente krijgt het gebruikrecht over het stadion en kan het beschikbaar stellen voor gemeentelijke of andere activiteiten.

In het raadsvoorstel staat dat NAC deze competitie met een exploitatietekort zal afsluiten. Uit de prognoses voor de komende jaren, vermeld in het zogenoemde Operationeel Saneringsplan, blijkt onder meer dat NAC de personeelslasten verlaagt en dat de inkomsten uit tv-gelden naar beneden zijn bijgesteld.

B en W stelt in zijn voorstel ,,niet afwijzend'' te staan tegenover het verstrekken van een jaarlijkse bijdrage aan de jeugdopleiding. Maar alleen op voorwaarde als NAC en de Bredase amateurtopclub Baronie intensiever met hun junioren samenwerken.

Onder leiding van J. Staatsen is bij het toen bijna failliete NAC vorig jaar een saneringscommissie aan het werk gegaan. De saneringscommissie heeft de gemeente Breda eind vorig jaar verzocht om een overbruggingskrediet, maar dat kan het college van B en W niet inwilligen, zo staat in het raadsvoorstel. Een dergelijke bijdrage in de vorm van een lening is ,,onmogelijk'' omdat de Europese regels staatssteun aan een bedrijf niet toestaan.