Geen Turks of Arabisch op het schoolplein

Na de hoofddoekjes staat nu het taalgebruik van allochtone leerlingen ter discussie. Op een Haagse school mag alleen nog maar Nederlands worden gesproken. De leerlingen hebben er begrip voor.

Leerlingen op de Haagse Mondriaan Onderwijsgroep mogen over enkele maanden geen vreemde talen meer spreken in de school en op het schoolplein. Maar het gaat J. Leenhouts, voorzitter van college van bestuur, te ver om van een verbod te spreken. ,,Het is een aanscherping van het deelnemersstatuut van 2001. Daarin staat al dat de voertaal op de instelling Nederlands is. ''

Leerlingen zeggen desgevraagd de aanscherping te begrijpen. ,,Ik vind het wel goed'', vertelt Nicole Borsboom (17). Deze leerling van de opleiding mode en techniek zegt het ,,vervelend te vinden'' als mensen in een vreemde taal praten. ,,Dan lijkt het soms of ze het over mij hebben.'' Haar 18-jarige medestudente Nesrin Engin kan zich helemaal inleven in het standpunt van Nicole.,,We leven hier wel in Nederland.''

Een andere allochtone leerling, die niet met haar naam in de krant wil, herinnert zich dat de maatregel niet echt nieuw is. ,,Ik praat altijd al Nederlands, maar ik kan begrijpen dat Nederlandse mensen zich in een hoekje gedreven voelen als ze het idee hebben dat er over hen wordt gepraat.''

Volgens voorzitter Leenhouts is het belangrijk voor de ruim dertigduizend leerlingen, van wie zo'n 50 procent van allochtone afkomst is, om zowel in het volwassenenonderwijs als het beroepsonderwijs Nederlands te spreken. Dat is belangrijk voor de onderlinge saamhorigheid en de kansen in het latere werkveld.

Leenhouts realiseert zich dat het moeilijk zal worden om te controleren of alle leerlingen op alle vestigingen zich aan de maatregel houden. ,,We gaan niet met bandrecordertjes achter ze aanlopen. Maar als een docent iemand Turks of Marokkaans hoort praten, zal die daarop worden aangesproken.'' Een leerling die weigert Nederlands te spreken, wordt op het matje geroepen. Wil de leerling zich na enkele waarschuwingen nog niet conformeren, dan zal het schoolbestuur volgens Leenhouts kijken of hij of zij ,,hier wel thuishoort''.Van school gestuurd worden omdat je je eigen taal spreekt, beschouwen de leerlingen wel als een erg zware straf, zeggen ze. Ibrahim Uysac, een 19-jarige student aan de kappersopleiding, spreekt wel vaker Turks op school. ,,Dat gaat automatisch. Maar als ik een juffrouw zie, hou ik ermee op.'' Straffen helpt volgens hem niet echt. Mensen praten toch wel in hun eigen taal.

Wanneer de maatregel precies ingaat kan Leenhouts nog niet zeggen. ,,Met alle aandacht kan de discussie zich versnellen.'' Maar het is de bedoeling dat er ook met de leerlingen over wordt gepraat. Tijdens een zogenoemd `pizza-uurtje' kunnen studenten bijvoorbeeld aangeven wat zij goed en slecht aan de school vinden. Na de onstane ophef in de landelijke en regionale media verwacht Leenhouts dat er genoeg reacties van de leerlingen zullen komen. ,,Wellicht gaan we ooit naar een situatie waarin de politiek besluit dat we anderstalige scholen krijgen, dat ligt nu nog anders.''

    • Arjen de Boer