Garnalenhandel krijgt boete NMa

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft acht groothandelaren en acht visserijbedrijven in de garnalenhandel voor in totaal 13,8 miljoen euro beboet. De ondernemingen hebben afspraken gemaakt over de vangst van garnalen in de Noordzee. Bovendien kwamen volgens de kartelautoriteit de zestien minimumprijzen overeen.

Het gaat om acht Nederlandse groothandelaren die zijn verenigd in de Vereniging ter Bevordering van de Garnalenhandel (Vebega) en om vier Nederlandse, drie Duitse en een Deense producentenorganisaties. Zij hebben volgens de NMa doelbewust de marktwerking verstoord, waardoor de garnalenprijzen kunstmatig hoog bleven. De overtreders hebben bovendien in de herfst van 1999 afspraken gemaakt die de toetreding van een nieuwe groothandelaar tot de visafslag ernstig hebben belemmerd.

Het is voor het eerst dat de autoriteit een boete oplegt voor overtreding van Europese mededingingsregels. De straf heeft alleen betrekking op het effect voor de Nederlandse markt. De hoogste boetes zijn voor de Nederlandse bedrijven Heiploeg (5,1 miljoen euro) uit Zoutkamp en Klaas Puul & Zoon (2,1 miljoen euro) uit Volendam. Beide bedrijven zijn in heel Europa actief en beheersen een groot deel van de Nederlandse markt. Ook de Vissersbond krijgt een boete, van ruim 900.000 euro.