Europarlement wil sneller vrij spoor

Het Europees Parlement wil dat het hele Europese spoorverkeer wordt geliberaliseerd. Met 405 tegen 113 stemmen steunde het parlement gisteren een voorstel om behalve het vrachtvervoer ook het personenvervoer te liberaliseren. De Europese Commissie had alleen verdere liberalisering van het vrachtvervoer voorgesteld.

De uit 1991 daterende Europese wetgeving over scheiding van infrastructuur en spoorwegondernemingen heeft anders dan verwacht niet geleid tot liberalisering. Eurocommissaris Loyola de Palacio denkt dat liberalisering tot toename zal leiden van het vrachtvervoer per spoor in Europa. Ongeveer 8 procent van het Europese goederenvervoer gebeurt per spoor. In 1970 was dat nog 21 procent. Een internationale vrachttrein heeft in de Europese Unie een gemiddelde snelheid van 18 kilometer per uur. Dat is vooral het gevolg van oponthoud aan grenzen door de uiteenlopende technische systemen die spoorwegen in de EU-landen gebruiken.

Het Europarlement stemde gisteren in met het voorstel van de Commissie om het vrachtvervoer per spoor in de EU met ingang van 2006 te liberaliseren. Maar het Europarlement ging verder, door ook liberalisering van het grensoverschrijdende personenvervoer per spoor met ingang van dat jaar voor te stellen. Bovendien wil het parlement dat het binnenlandse personenvervoer per trein per 2008 wordt geliberaliseerd.

De ministers van Transport van de EU-lidstaten zijn vermoedelijk tegen de liberalisering met het personenvervoer. Te veel landen voelen hier niets voor. Frankrijk, België, Luxemburg, Ierland en Griekenland zijn absolute tegenstanders. Landen als Italië en Spanje hebben de wetgeving van 1991 nog niet volledig uitgevoerd. In Nederland en Groot-Brittannië staat liberalisering ter discussie.

PvdA-Europarlementariër Max van den Berg stemde samen met Franse socialisten tegen liberalisering van het personenvervoer, evenals de Europarlementariërs van GroenLinks. De overige Nederlandse Europarlementariërs stemden voor.