Europa

Sinds jaar en dag lees ik NRC Handelsblad. De laatste tijd heb ik het gevoel, en ik denk met mij veel Nederlanders, dat ik over de ontwikkelingen betreffende de EU slecht geïnformeerd word. Mijn vraag aan de redactie is de volgende: zoudt u eens willen overwegen om naast `Nederland' en `internationaal' een aparte rubriek EU of Europa op te zetten die de lezers dagelijks informeert over de gang van zaken met betrekking tot de EU?

Dit is voor de lezers zeer belangrijke informatie die ook nog eens steeds belangrijker wordt. Het dagelijks leven wordt in steeds belangrijker mate door de EU bepaald en toch zien wij daar zo weinig van in de krant terug.

Antwoord

Onbehagen over Europa en een vraag om meer informatie is een geluid dat de redactie vaker bereikt. Wat kunnen we daar aan doen, respectievelijk wat doen we al. De redactie streeft vooralsnog naar een integratie van de Europese invalshoek in het dagelijkse nieuws en een hogere prioriteit voor `institutioneel' Brussels politiek en economisch nieuws. Praktisch betekent dat uitbreiding van de EU-redactie; sinds 1999 heeft NRC Handelsblad drie correspondenten in Brussel. Over de uitbreiding van een naar twee naar drie hebben we overigens bijna tien jaar gedaan. Op dit moment functioneren in Brussel Hans Buddingh, Ben van der Velden en Caroline de Gruyter als EU-correspondent.

Redacteuren met een vaste portefeuille van onze redacties in Rotterdam, Den Haag en Amsterdam zijn hen de afgelopen jaren geleidelijk aan gaan assisteren bij het verslaan van de `vakraden': de reguliere bijeenkomsten van Europese ministers van Financiën, Landbouw etcetera. In een aantal gevallen zijn die vakraden vrijwel `genationaliseerd'; dat wil zeggen: de binnenlandse, vaak Haagse redacteur reist achter z'n onderwerp aan naar Brussel en rapporteert dus ook vanuit EU-perspectief. Daarmee beogen we vooral Europese politieke kwesties met binnenlandse relevantie tijdig te kunnen signaleren veel Nederlands politiek debat wordt gevoerd in zalige onwetendheid over de beslissingen die de Brusselse overheid heeft genomen of negeert deze soms opzettelijk.

Naast de gebruikelijke Europese berichtgeving op de buitenland- en economiepagina's willen we `Europa' als politieke identiteit ook steeds meer op andere pagina's van de krant laten terugkomen. Daartoe is ex-Berlijn correspondent Michèle de Waard in de nieuwe functie van Europa-redacteur bij de Binnenlandrubriek aangesteld. Bij de redactie Buitenland bestaat een Europa-desk al sinds jaar en dag, nu bemand door Joop Meijnen. Op de binnenlandpagina is de maandagse Haagse Staat-rubriek sinds kort éénmaal per maand omgedoopt tot `Brusselse Staat', onder meer om het kleinere Brusselse politieke leven meer kleur in de krant te geven.

Op meerdere plaatsen in de krant tracht de redactie dus Europese berichtgeving inhoud te geven: om die reden zien we dan ook voorlopig af van één EU-rubriek die al het Europese nieuws omspant. Intussen staat er veel meer over Europa in de krant dan de lezer op het eerste gezicht zou denken.

Folkert Jensma hoofdredacteur

    • Laetitia de Leede