Derdewereldboeren krijgen hulp banken

Kleine boeren in ontwikkelingslanden hebben de mogelijkheid gekregen om zich in te dekken tegen de schommelende prijzen van hun producten als katoen, koffie en cacao. De Wereldbank heeft, samen met een aantal andere banken, een project opgezet dat boeren de kans geeft om met gebruik van optieconstructies uit de financiële wereld zichzelf te beschermen tegen prijsdalingen.

De sterke prijsfluctuaties van producten als cacao en koffie veroorzaken bij de kleine boeren in ontwikkelingslanden problemen bij het plannen van hun investeringen, en het bepalen van het moment wanneer ze hun producten moeten verkopen. De afgelopen twee jaar is bijvoorbeeld de wereldmarktprijs voor koffie sterk gedaald, terwijl de cacaoprijs bijna verdubbelde. In 2001 en 2002 daalden de koffieprijzen naar het laagste peil in veertig jaar. Daardoor zijn er wereldwijd 25 miljoen, voornamelijk kleine, koffieboeren in grote problemen geraakt.

In Tanzania en Oeganda zijn onlangs, in samenwerking met Rabobank, proeftransacties uitgevoerd. In Tanzania heeft Rabobank samengewerkt met een grote koffiecoöperatie van enkele duizenden telers. Dit bedrijf kocht een verzekering tegen prijsschommelingen voor het verkoopseizoen 2002/2003 voor arabica. Op basis van verzekering garandeert de bank een van te voren afgesproken prijs voor de koffie. Ligt de marktprijs in het verkoopseizoen echter hoger, dan hoeven de boeren geen beroep te doen op de verzekering. Zij hebben dan wel voor niets hun premie betaald. Maar daalt de marktprijs onder de prijs die is vastgelegd in de verzekering, dan kunnen zij wel gebruik maken van het contract. Op deze wijze kunnen de boeren hun inkomens veilig stellen.

De Wereldbank heeft in oktober vorig jaar een soortgelijk project opgezet in Nicaragua, waar 250 koffieboeren meededen in een zogenoemde pilottransactie.