Bodyscan Hato nog niet gebruikt

De zogeheten bodyscan die het ministerie van Justitie aan Curaçao heeft gedoneerd voor onderzoek van mogelijke bolletjesslikkers, wordt voorlopig nog niet gebruikt. De Antilliaanse minister van Volksgezondheid, Theodora-Brewster, wil dat het apparaat, dat voor de luchthaven Hato is bestemd, eerst wordt getest op stralingsgevaar.

De bodyscan, waarmee verdachte passagiers kunnen worden doorgelicht, zou gisteren officieel in gebruik worden genomen. Maar Theodora-Brewster vindt dat eerst de mening van een Nederlandse deskundige op het gebied van stralingsapparatuur moet worden afgewacht. Deze persoon, wiens naam ze niet wil vrijgeven, komt op verzoek van de Inspectie Volksgezondheid van de Antillen vandaag naar Curaçao.

De beslissing van Theodora-Brewster volgt op klachten van medisch specialisten dat de apparatuur mogelijk de gezondheid zou kunnen schaden. Volgens haar collega-minister Ribeiro (Justitie) is er bij gebruik van het apparaat helemaal geen gevaar voor de gezondheid. Theodora-Brewster zal zo spoedig mogelijk overleggen met Ribeiro over de mogelijkheden tot uitstel van het gebruik van de bodyscan.

Volgens Antilliaanse opsporingsambtenaren wordt het verzet van sommige specialisten ingegeven door ongenoegen over een gebrek aan veiligheidsmaatregelen. De specialisten die verdachte koeriers moeten controleren, eisten dat er strikte veiligheidsmaatregelen zouden worden getroffen. Ze wilden ook dat hun woningen zouden worden bewaakt. Dit omdat in het verleden douaniers bijvoorbeeld zijn beschoten door vermoedelijke leden van drugsorganisaties. Aan de eisen van de specialisten is maar gedeeltelijk tegemoetgekomen.

Volgens bronnen bij de Antilliaanse justitie komt het maar zelden voor dat een reiziger die door de douane wordt aangemerkt als slikker eist dat er een medische test wordt uitgevoerd om de onschuld aan te tonen. De meeste verdachten gaan na een negatief reisadvies gewoon naar huis.

Theodora-Brewster is afgelopen donderdag beëdigd als nieuwe minister van Volksgezondheid. Ze volgt Pikerie op, die 13 december opstapte wegens een strafrechtelijk onderzoek dat tegen haar loopt. Pikerie wordt ervan verdacht dat ze in haar periode als gedeputeerde van Curaçao haar geleasde dienstauto voor privé-doeleinden heeft gebruikt en de kosten hiervan heeft gedeclareerd.